www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 Risks of Occupational Vibration Exposures
VIBRISKS

EC FP5 project no. QLK4-2002-02650
Quality of Life and Management of Living Resources Programme
January 2003 to December 2006

Achtergrond

Miljoenen Europese werknemers worden blootgesteld aan mechanische trillingen doorgegeven om hun handen uit aangedreven gereedschappen of doorgegeven aan hun hele lichaam van de zetels van industriële voertuigen. Aandoeningen van de bovenste ledematen als gevolg van met de hand overgebrachte trillingen behoren tot de gecompenseerde industriële ziekten in verschillende Europese landen en de blootstelling aan lichaamstrillingen wordt geassocieerd met aandoeningen van de wervelkolom systeem.

De momenteel gestandaardiseerde methoden voor het bepalen van de ernst van de blootstelling aan trillingen zijn niet voornamelijk gebaseerd op epidemiologische gegevens of op een goed begrip van de relevante mechanismen van letsel. Zij zijn niet voldoende om het risico op letsel te voorspellen of te bepalen optimale middel tegen verwondingen.
Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van VIBRISKS was om het begrip van de risico's van letsel door blootstelling te verbeteren om de hand overgebrachte trillingen en lichaamstrillingen op het werk door middel van multi-nationale epidemiologische studies, ondersteund door fundamenteel laboratoriumonderzoek en biologisch-dynamische modellering. Secundaire doelstellingen waren:

Om bij te dragen aan een wetenschappelijke basis voor politieke beslissingen over de toereikendheid van de huidige preventieve maatregelen en de uitgaven voor preventie.
Om advies over het gezondheidstoezicht dat door het werk gezondheid van de werknemers kan worden toegepast in heel Europa voor het minimaliseren van risico's (primaire preventie), de screening van blootgestelde werknemers en het management van individuen die symptomen van de hand overgebrachte trillingen verwondingen moeten bieden (secundaire preventie) .
Om de industrie te helpen bij het verminderen van de sociale en economische kosten in verband met aandoeningen.

Werkprogramma

De studies van de hand overgebrachte trillingen (HTV) en lichaamstrillingen (WBV) werden ontworpen gratis te zijn, aangezien zij een groot aantal gemeenschappelijke instrumenten en procedures. Voor zowel HTV en WBV, werd het werk verdeeld in drie onderdelen:

Gecoördineerde multi-nationale epidemiologisch veldonderzoek van de dosis-respons relaties voor de negatieve resultaten die voortvloeien uit beroepsmatige blootstelling aan trillingen.
Laboratorium experimentele studies en biodynamische modellen om het veld te onderzoeken, met inbegrip van de definitie van alternatieve middelen van de evaluatie blootstelling aan trillingen en het voorspellen van risico's te ondersteunen.
Ondersteunende activiteiten, zoals: (i) de definitie van de methoden die zullen worden gebruikt in de epidemiologische onderzoeken, en (ii) de integratie van de bevindingen uit de experimentele en biodynamische onderzoeken met de resultaten van het epidemiologisch onderzoek om zo gezondheid op het werk begeleiden.

Resultaten en prestaties
Epidemiologische studies van de hand overgebrachte trillingen

In Italië en Zweden, werden de baseline en follow-up longitudinale epidemiologische studies aangevuld met groepen werknemers met verschillende blootstellingen aan de hand overgebrachte trillingen. Een tweede follow-up enquête werd in Italië afgerond. Het Italiaanse onderzoek het bewijs geleverd van de dosis-respons relaties voor perceptief en vasculaire symptomen en een dosis-effect relatie voor koude-geïnduceerde digitale arteriële hyper-responsiviteit en verminderde handvaardigheid in HTV-blootgestelde werknemers. De Zweedse studie groep had slechts korte blootstelling aan trillingen, maar significante associaties gevonden tussen indices van perifere vasculaire en sensorische dysfunctie en maatregelen van de dagelijkse en cumulatieve trillingen dosis. Blootstelling aan trillingen en onhandig nek houdingen werden geassocieerd met pijn in de nek onder de arbeiders.

Experimentele studies en modellering van de hand overgebrachte trillingen

Collaborative experimentele studies aan de hand overgebrachte trillingen werden uitgevoerd in Italië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd om inzicht in de effecten van het trillingsniveau, frequentie en duur van acute veranderingen in zowel vaatfunctie (vinger bloedstroom en systolische bloeddruk vinger) te verbeteren en neurologische functie (trillingen perceptie drempels en thermotactile drempels). De waargenomen veranderingen in de vasculaire en perceptief functie tijdens en na blootstelling aan trillingen waren niet in overeenstemming met de 'energie-equivalent "time-afhankelijkheid momenteel gebruikt voor de beroepsmatige blootstelling te evalueren aan de hand overgebrachte trillingen. De vasculaire studies suggereren dat intermitterende trillingen minder gevaarlijk zijn dan continue trillingen met dezelfde 'energie'. Verlagingen vinger bloedstroom niet beperkt tot de vingers ervaren kracht en trillingen. Zowel trillingsniveau en de blootstellingsduur beïnvloed thermotactile drempels.

Experimentele studies in Italië en het Verenigd Koninkrijk stelde dat de recente blootstelling te dwingen en gematigde niveaus van de hand overgebrachte trillingen zal geen grote invloed hebben op de vinger van de systolische bloeddruk na koude provocatie, zoals gebruikt om trillingen veroorzaakte witte vinger te identificeren. In Zweden, eerdere blootstelling aan trillingen op de dag van een test bleek te beïnvloeden vibrotactiele en thermotactile perceptie drempels.

In het Verenigd Koninkrijk studies naar de effecten van leeftijd en geslacht op vaatfunctie (systolische bloeddruk vinger na afkoeling) en sensorische functie (thermotactile en vibrotactiele drempels) die de normale waarden voor de interpretatie van klinische en epidemiologische studies van de hand-arm trillingen te helpen syndroom.

In Frankrijk, een 3-D biodynamische model van een vinger werd uitgewerkt om te begrijpen hoe trillingen zich voortplant in de weefsels en hoe interne mechanische eigenschappen, zoals de stam te berekenen. De studies ook een beter begrip van eindige elementen berekeningen van de visco-hyperelastic gedrag.

Epidemiologische studies van lichaamstrillingen

In Italië, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de baseline en follow-up longitudinale epidemiologische onderzoeken werden afgesloten met groepen werknemers beroepshalve blootgesteld aan lichaamstrillingen. Een verdere follow-up enquête werd in Italië afgerond en een interventie studie in Nederland nog steeds de gevolgen van het gezondheidstoezicht en andere interventiemaatregelen onderzoeken. Verschillende fysische en psychosociale factoren in verband gebracht met een verhoogd risico op lage rugpijn (LBP). De Italiaanse en de Nederlandse resultaten waren in overeenstemming met een verhoogd risico van LBP in die met een hogere cumulatieve blootstelling aan lichaamstrillingen. Echter, werden gestandaardiseerde maatregelen van de dagelijkse blootstelling aan trillingen slecht geassocieerd met LBP. Studies in Zweden en het Verenigd Koninkrijk geen duidelijke relatie tussen WBV en LBP vinden.

De bevindingen van de case-control studie in het Verenigd Koninkrijk wijzen erop dat, in de algemene bevolking, WBV is een belangrijke oorzaak van LBP dat ernstig genoeg is om te resulteren in een verwijzing voor MRI van de lumbale wervelkolom.

Experimentele en modelstudies van lichaamstrillingen

In Duitsland, experimenten en modellering van de spinale systeem heeft geleid tot een nieuwe methode voor het voorspellen van de wervelkolom stress door trillingen in voertuigen. Een numeriek model van het spinale systeem verlengd om belasting op de rug van de krachten veroorzaakt door combinaties van bestuurder houding en lichaamstrillingen voorspellen. Wanneer toegepast op de trillingen gemeten in de epidemiologische studies, de evaluaties aangegeven een onderschatting van de gezondheidsrisico's door de grenswaarde voor blootstelling in de fysische agentia (trillingen) richtlijn.

Ondersteunende activiteiten

Protocollen ontwikkeld voor de epidemiologische studies van de hand overgebracht en lichaamstrillingen. Deze omschreven maatregelen van trillingen dosis, betekent van samenvatten blootstellingen en de effecten daarvan, en eigen beheer en klinisch-vragenlijsten voor de baseline en follow-up studies. Het protocol voor de hand overgebrachte trillingen ook gedefinieerd tests voor de diagnose van de hand-arm vibratie syndroom. De protocollen zijn waardevolle gidsen voor toekomstig onderzoek en ondersteunen klinische studies.

VIBRISKS produceerde ook gezondheidstoezicht begeleiding die zullen helpen gezondheid op het werk van werknemers aan risico's, het scherm blootgestelde personen een minimum te beperken, en individuen te beheren met symptomen van trillingen verwondingen.

Conclusies

De epidemiologische en experimentele studies van de hand overgebrachte trillingen aan dat verbeteringen mogelijk om de frequentie weging en tijdsafhankelijkheid momenteel gebruikt voor de risico's van trillingen veroorzaakte aandoeningen voorspellen. De resultaten bevestigen dat de vinger systolische bloeddruk na koude provocatie blootstelling trillingen, en dat zowel thermische drempelwaarden en vibrotactiele drempels zijn indicatoren van perceptief schade door hand overgebrachte trillingen.

De studies van lichaamstrillingen blijkt dat verbeteringen nodig zijn werkwijze voor het voorspellen van risico's voor de lage rug. Risico van letsel aan de lage rug door mechanische krachten zijn complex en multifactorieel en kan niet slechts worden voorspeld uit metingen van trillingen. Bijzonder belangrijk zijn posturale factoren waarvan is aangetoond spinale krachten en het risico van lage rugpijn beïnvloeden.

De bevindingen hebben gevolgen voor de fysische agentia (trillingen) Richtlijn van de EU en de ontwikkeling van nieuwe normen. Echter, het onderwerp zeer complex en er zijn vele implicaties geassocieerd met enige wijziging de bestaande procedures. Verder onderzoek naar de hand verzonden en lichaamstrillingen is vereist voordat specifieke veranderingen vol vertrouwen kunnen worden aanbevolen.

Voordelen en begunstigden

VIBRISKS heeft op de preventie en bestrijding van trillingen veroorzaakte aandoeningen bijgedragen door het verspreiden van nieuwe methoden, nieuwe bevindingen, en de ervaring van het project op professionele gezondheidswerkers, normen commissies (nationaal, Europees en internationaal), en om werkgevers en hun werknemers.

De VIBRISKS Eindverslag en al 21 bijlagen zijn publiek beschikbaar voor anderen onderneming relevant onderzoek te helpen. De VIBRISKS protocollen voor de diagnose-trillingen veroorzaakte verwondingen, en de VIBRISKS richtsnoeren voor het toezicht op de gezondheid van de blootgestelde personen aan de hand overgebrachte trillingen en lichaamstrillingen, zijn beschikbaar voor toepassing door arbo werknemers in Europa en wereldwijd.

Twee internationale conferenties en workshops georganiseerd door de VIBRISKS projectteam om informatie uit het project te verspreiden: (i) de 3e Internationale Conferentie over lichaamstrillingen Verwondingen in Nancy, Frankrijk (7-9 juni 2005) en (ii) de 2e Internationale Workshop over HTV verwondingen in Göteborg, Zweden (6-7 september 2006). De resultaten worden ook in veel kranten al gepubliceerd of in afwachting van de publicatie in wetenschappelijke tijdschriften.


Partners

 

 

Final Report

Publications

Conferences

Epidemiological Tools

Contacts

Members Area

Home

Framework 5 European Commission

 

 

Final Report

Publications

Conferences

Epidemiological Tools

Contacts

Members Area

Home

Framework 5 European Commission Quality of Life Programme

 

 

Risks of Occupational Vibration Exposures
VIBRISKS

Publications

The following papers describing work carried out by VIBRISKS partners as part of the project have been published in, or submitted to, peer-reviewed journals:

  Ahlstrand C, Ekman A, Elam M, Hagberg M (2007) The influence of applied pressure on the thermal perception thresholds in index finger. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
Angotzi G, Bramanti L, Tavarini D, Gragnani M, Cassiodoro L, Moriconi L, Saccardi P, Pinto I, Stacchini N, Bovenzi M (2005) World at work: Marble quarrying in Tuscany. Occup. Environ. Med., 62, 417-421.
Bovenzi M, Welsh A J L, Griffin M J (2004) Acute effects of continuous and intermittent vibration on finger circulation. Int. Arch. Occup. Environ. Health, 77, 255-263.
Bovenzi M, Della Vedova A, Negro C (2005) A follow up study of vibration induced white finger in compensation claimants. Occup. Environ. Med., 62, 237-242.
Bovenzi M, Rui F, Negro C, D'agostin F, Angotzi G, Pinto I, Stacchini N, Gatti S, Rondina I, Bramanti L, Festa G, Montinaro I, Bianchi S (2006) An epidemiological study of low back pain in professional drivers. Journal of Sound and Vibration, 298, 514-539.
Bovenzi M, Welsh A J L, Della Vedova A, Griffin M J (2006) Acute effects of force and vibration on finger blood flow. Occup. Environ. Med., 63, 84-91.
Bovenzi M, Welsh A J L, Griffin M J (2007) Effect of prior exposure to hand-transmitted vibration on cold response of digital arteries. Int. Arch. Occup. Environ. Health, 80, 281-289.
  Bovenzi M, D'Agostin F, Rui F, Negro C (2007) A longitudinal study of finger systolic blood pressureand exposure to hand-transmitted vibration. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
Burdorf A, Hulshof C (2006) Effects of exposure to whole-body vibration on low back pain and its consequences for sickness absence and associated work disability. Journal of Sound and Vibration, 298, 480-491.
  Burström L, Lundström R, Sjödin F, Lindmark A, Lindkvist M, Hagberg M, Nilsson T (2007) Acute effects of vibration on thermal perception threshold. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
Gallais L, Griffin M J (2006) Low back problems among car drivers: a review of studies published 1975 to 2004. Journal of Sound and Vibration, 298, 499-513.
  Gerhardsson L, Burström L, Hagberg M, Lundström R, Nilsson T (2007) Hand symptoms among young adults in relation to vibrotactile and monofilament tests. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
  Griffin M J (2007) Negligent exposures to hand-transmitted vibration. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
  Griffin M J (2007) Measurement, evaluation, and assessment of peripheral neurological disorders caused by hand-transmitted vibration. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
Hagberg M, Burström L, Ekman A, Vilhelmsson R (2006) The association between whole body vibration exposure and musculoskeletal disorders in the Swedish work force is confounded by lifting and posture. Journal of Sound and Vibration, 298, 492-498.
  Hagberg M, Burström L, Lundström R, Nilsson T, Volkmann R (2007) Finger systolic blood pressure among young adults in relation to gender and hand-transmitted vibration. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
Hinz B, Blüthner R, Mezel G, Rützel S, Seidel H, Wölfel P (2006) Apparent mass of seated men - Determination with single-axis and multi-axis excitations at different magnitudes. Journal of Sound and Vibration, 298, 704-724.
Hinz B, Seidel H, Hofmann J, Menzel G (2008) The significance of anthropometric parameters and postures of European drivers as data base for finite-element models to calculate spinal forces during whole-body vibration exposure. International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 816–843.
  Lundström R, Nilsson T, Hagberg M, Burström L (2007) Grading of sensorineural disturbances according to the Stockholm workshop scale using self-reports - A proposal. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
  Negro C, Rui F, D'Agostin F, Bovenzi M (2007) Use of color charts for the diagnosis of finger whiteness. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
  Nilsson T, Burström L, Hagberg M, Lundström R (2007) Thermal perception thresholds among young adults exposed to hand-transmitted vibration. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
  Noorloos D, Tersteeg L, Tiemessen I J H, Hulshof C T J, Frings-Dresen M H W (2007) Does Body Mass Index Increase the Risk of Low Back Pain in a Population Exposed to Whole Body Vibration? Submitted to Applied Ergonomics.
Pinto I, Stacchini N (2006) Uncertainty in the evaluation of occupational exposure to whole-body vibration. Journal of Sound and Vibration, 298, 556-562.
  Rui F, D'Agostin F, Negro C, Bovenzi M (2007) A longitudinal study of manipulative dexterity in vibration-exposed workers. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
Seidel H, Pöpplau B M, Morlock M M, Püschel K, Huber G (2008) The size of lumbar vertebral endplate areas - prediction by anthropometric characteristics and significance for fatigue failure due to whole-body vibration. International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 844–855.
Seidel H, Hinz B, Hofmann J, Menzel G (2008) Intraspinal forces and health risk caused by whole-body vibration - predictions for European drivers and different field conditions. International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 856–867.
  Seah S A and Griffin M J (2007) Normal values for thermotactile and vibrotactile thresholds in males and females. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
Tiemessen I J H, Hulshof, C T J , Frings-Dresen, M H W (2007) An overview of strategies to reduce whole-body vibration exposure on drivers: A systematic review. International Journal of Industrial Ergonomics, 37, 245-256.
  Tiemessen I J H, Hulshof C T J, Frings-Dresen M H W (2007) Direct observational assessment of physical work demands in whole-body vibration measurements yields important information for preventive activities. Submitted to Journal of Sound and Vibration.
  Wahlström J, Burström L, Hagberg M, Lundström R, Nilsson T (2007) Musculoskeletal symptoms and associations with exposure to hand-arm vibration and ergonomic stressors among young men. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.
  Welsh A J L and Griffin M J (2007) Normal values for finger systolic blood pressures in males and females. Submitted to International Archives of Occupational and Environmental Health.

3rd International Conference on Whole-body Vibration Injuries

VIBRISKS partners INRS (France) in conjunction with UMUH (Sweden) organised the 3rd International conference on Whole Body Vibration Injuries in Nancy from 7 to 9 June. There were 57 papers presented to 150 participants from 14 different countries all around the world. A selection of 24 reviewed papers presented at the conference has been published in the Journal of Sound and Vibration, 298(3), 2006. The following 7 papers presented by VIBRISKS participants describe work carried out as part of the project:

  Bovenzi M, Rui F, Negro C, D'agostin F, Angotzi G, Pinto I, Stacchini N, Gatti S, Rondina I, Bramanti L, Festa G, Montinaro I, Bianchi S. An epidemiological study of low back pain in professional drivers.
  Hagberg M, Burström L, Ekman A, Vilhelmsson R. The association between whole body vibration exposure and musculoskeletal disorders in the Swedish work force is confounded by lifting and posture.
  Hinz B, Blüthner R, Mezel G, Rützel S, Seidel H, Wölfel P Apparent mass of seated men - Determination with single-axis and multi-axis excitations at different magnitudes
  Justinova L, Griffin M. Low back problems among car drivers: a review of studies published 1975 to 2004.
  Pinto I, Stacchini N. Uncertainty in the evaluation of occupational exposure to whole-body vibration.
  Burdorf A, Hulshof C. Effects of exposure to whole-body vibration on low back pain and its consequences for sickness absence and associated work disability.
  Tiemesen I, Hulshof, C, Frings-Dresen M. Assessment of the physical work demands in a vibration exposed population by use of palmTRAC.

Diagnosis of Injuries Caused by Hand-transmitted Vibration - 2nd International Workshop

The 2nd International Workshop on Diagnosis of Injuries Caused by Hand-transmitted Vibration was held in Göteborg on 6th and 7th September 2006. The workshop was sponsored by VIBRISKS and organised by partner UMUH, with assistance from UoS and UTRS. The papers presented at the workshop have also been submitted for publication in a special issue of International Archives of Occupational and Environmental Health. There were 22 papers presented at the meeting, 15 of which were presented by VIBRISKS participants and described work carried out as part of the project:

PDF document
774 kB
Bovenzi, M, Griffin, M, Hagberg, M (2006) Diagnosis of Injuries Caused by Hand-transmitted Vibration - 2nd International Workshop, Report no. 114, Dept. of Occupational and Environmental Medicine, University of Göteborg.
  Ahlstrand C, Ekman A, Elam M, Hagberg M. The influence of applied pressure on the thermal perception thresholds in index finger.
  Bovenzi M, D'Agostin F, Rui F, Negro C. A longitudinal study of finger systolic blood pressure and exposure to hand-transmitted vibration.
  Burström L, Lundström R, Sjödin F, Lindmark A, Lindkvist M, Hagberg M, Nilsson T. Acute effects of vibration on thermal perception threshold.
  Gerhardsson L, Burström L, Hagberg M, Lundström R, Nilsson T. Hand symptoms among young adults in relation to vibrotactile and monofilament tests.
  Griffin M J. Negligent exposures to hand-transmitted vibration.
  Griffin M J. Measurement, evaluation, and assessment of peripheral neurological disorders caused by hand-transmitted vibration.
  Hagberg M, Burström L, Lundström R, Nilsson T, Volkmann R. Finger systolic blood pressure among young adults in relation to gender and hand-transmitted vibration.
  Lundström R, Nilsson T, Hagberg M, Burström L. Grading of sensorineural disturbances according to the Stockholm workshop scale using self-reports - A proposal.
  Negro C, Rui F, D'Agostin F, Bovenzi M. Use of color charts for the diagnosis of finger whiteness.
  Nilsson T, Burström L, Hagberg M, Lundström R. Thermal perception thresholds among young adults exposed to hand-transmitted vibration.
  Rui F, D'Agostin F, Negro C, Bovenzi M. A longitudinal study of manipulative dexterity in vibration-exposed workers.
  Seah S A and Griffin M J. Normal values for thermotactile and vibrotactile thresholds in males and females.
  Wahlström J, Burström L, Hagberg M, Lundström R, Nilsson T. Musculoskeletal symptoms and associations with exposure to hand-arm vibration and ergonomic stressors among young men.
  Welsh A J L and Griffin M J. Normal values for finger systolic blood pressures in males and females.

Other conference presentations

Presentations describing work carried out as part of the VIBRISKS project have also been made by partners at other international conferences:

PDF document
157 kB
Bovenzi M, Vedova A D, Negro C (2004) A Follow up study of vibration-induced white finger in compensation claimants. Paper presented at the 10th International Conference on Hand-arm Vibration, Las Vegas, USA.
  Bovenzi M, Rui F, D'Agostin F, Negro C (2006) I compiti del Medico Competente alla luce della Direttiva Europea 2002/44/CE sulle vibrazioni meccaniche e del Decreto applicativo 187/2005 [The role of occupational health physician in the implementation of the European and Italian regulations on mechanical vibration at work]. In proceedings of the 69th National Congress of the Italian Society of Occupational Medicine, Montesilvano (PE) 23-25 October 2006, Italy, pp 241-244.
  Bovenzi M (2006) Esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero: il progetto europeo VIBRISKS [Occupational exposure to whole-body vibration: the European VIBRISKS project] In proceedings of the national Conference dBA 2006, Modena 12-13 October 2006, Italy, vol. 1, pp 149-180.
  Gallais L, (2006) Exposure of taxi drivers to whole-body vibration. 41st UK Conference on Human Response to Vibration, Qinetic, Farnborough.
PDF document
77 kB
Griffin M J, Lewis C H, Bovenzi M, Lemerle P, Lundström R (2004) Risks of Occupational Exposures to Hand-transmitted Vibration: VIBRISKS. Paper presented at the 10th International Conference on Hand-arm Vibration, Las Vegas, USA.
PDF document
120 kB
Justinova L (2004) Back problems among car drivers: a summary of studies during the last 30 years. 39th UK Conference on Human Response to Vibration, Ludlow.
  Justinova L (2005) Risk factors associated with low back pain among taxi drivers. 40th UK Conference on Human Response to Vibration, Health and Safety Executive, Liverpool.
PDF document
156 kB
Tiemessen I J H, Hulshof C T J, Frings-Dresen M H W (2006) Low back pain due to whole-body vibration in professional drivers. Paper presented at the 28th ICOH International Congress on Occupational Health, Milan June 11-16.
PDF document
147 kB
Tiemessen I J H, Hulshof C T J, Frings-Dresen M H W (2006) Assessment of vibration and other physical work demands at the work site: A longitudinal study. Paper presented at the IEA 2006 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht July 10-14.