www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 

Op deze pagina zijn interessante weetjes en leuke zaken te vinden, hoewel SIKOSS geen verantwoording kan nemen voor de inhoud van het aangebodene heeft het altijd te maken met openbaar vervoer, de zorgplicht van werkgevers en opdrachtgevers en de rechten van werknemers.

 

 

 

Busmaterieel van Connexxion

Busmaterieel van Veolia / BBA

Busmaterieel van Qbuzz

Busmaterieel van Arriva

Busmaterieel van GVB

Busmaterieel van HTM

Busmaterieel van RET

Busmaterieel van Breng

Busmaterieel van Hermes

Busmaterieel van OV in Nederland

 

 

  zie preventie1

 


Innovatie in het OV,

 2004 inovatie

(eigen foto) deze foto is het symbool van innovatie in het streekvervoer, het antiverblindingsdoekje. Zonder dit knap gevouwen papieren automaat handdoekje is verblinding van de bestuurder bij het in de spiegel kijken, standaard. Dit voertuig in na strenge selectie, door meerdere partijen, niet in het bezit van enige relevante kennis, geschikt bevonden als werkplek. Niet door arbodeskundigen geschouwd of in een plan van aanpak genoemd als hinderlijk probleem. Zo zijn er de afgelopen dertig jaar, tientallen kleine onoplosbare probleempjes de revue gepasseerd. Wie kent ze niet.   Asbakken op kniehoogte, te steile gaspedalen, geen afvalbak, zender boven je hoofd waar je hoofd aan kon stoten, schakelaars buiten bereik, te zware lijn film slingers, verblindende signaal lampjes, vallende lijnfilm kastdeuren, versleten stoelen, wippende stoelen, binnenspiegels zonder zicht. klapperende deuren, spookdeuren, trage deuren, weer openklappende deuren, naar rechts trekkende bussen, te hard op gepompte banden, slechte vering, stoffige bussen, zelf opengaande cabinedeuren, niet werkende brandblussers, onvoldoende zonwering, te korte zonwering, zelf omhoog schietende zonwering, verkeerd op tijd/datum staande stempelautomaten, niet werkende stempelautomaten (inkt op) ratelende stempelautomaten, niet werkende stopknopen, niet werkende deuropeners, rammelend interieur/glasplaten, spontaan knappende zijruiten, niet werkende infoxx/zender/oproep/noodoproep/mobilofoon/gps/omroep.  En stapels storingbriefjes die regelmatig terugkerende storingen aangaven die twee weken na reparatie terug kwamen als Heintje Davids, veelal onoplosbare kinderziektes die na jarenlang zeuren pas opgelost konden worden op een andere vestiging.

 


 Door de invoering van marktwerking en het systeem van openbare aanbesteding is een markt gecreëerd door de overheid, die gedomineerd wordt door grote spelers. De vervoersbedrijven moeten beschikken over een zeker vermogen, zowel financieel als logistiek. Bij de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer zijn drie vervoersbedrijven actief, de ‘ABC-bedrijven’: Arriva, BBA ofwel Veolia, en Connexxion/ Hermes. De drie vervoersbedrijven weten de Nederlandse markt af te schermen voor buitenlandse bedrijven. De mededinging komt hierdoor niet in het geding. Het Nederlandse openbare vervoer is zo ingewikkeld en de bestekken zijn zo complex, dat het een moeilijke markt is voor buitenlandse vervoerders om op te gaan. Buitenlandse bedrijven hebben de kennis van de Nederlandse situatie niet en branden zich niet aan het complexe offertestelsel in Nederland en het wijze waarop de inkomsten van het openbaar in Nederland onder de aanbieders van openbaar vervoer worden verdeeld.

 Bladzij 92 van een rapport in opdracht van ABVAKABO FNV, gefinancierd door het Fonds voor de Kwaliteit van de Arbeidsverhoudingen. (Interessant leesvoer, redactie)

M.J.S.M. van der Meer (red.), M.H. Schaapman, M.C.M. Aerts, (2007), Marktwerking en arbeidsvoorwaarden – de casus van het openbaar vervoer, de energiebedrijven en de thuiszorg.  Working paper nr. 63, Amsterdam: Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies.

 


  pispaal

(eigen foto en ontwerp),

Voorkomt blaasproblemen bij mannelijke bestuurders in het stad en streekvervoer.

En het voorkomt lastige reacties van buurtbewoners. Voor vrouwen zou een lagere smallere gefabriekt kunnen worden, in de vorm van een banaan of zo. Spoeling geschiet geheel automatische met een volgende regenbui.


Filmende buschauffeur niet langer werkzaam voor Connexxion [update]


Hier een geval van op onoplettendheid, dood door eigen schuld?

De buschauffeur van Arriva die eind maart bij Leiden Centraal werd aangereden door een lijnbus van het bedrijf waar hij zelf ook werkte, is woensdag overleden aan zijn verwondingen. Dat hebben collega’s van de man aan Sleutelstad laten weten.


  

Dit document geeft de partijen en structuren weer die behoren bij de verkenning Arbeid en Gezondheid.
De informatie van de initiatieven is voornamelijk verkregen via internet, in de periode april - juni 2009.
Ook is kennis gebruikt uit gesprekken met deskundigen op dit gebied.
.
Zie bijlage 2 in het gelijknamig rapport voor de geraadpleegde experts. Het overzicht heeft niet de pretentie volledig te zijn: het biedt in vogelvlucht inzicht in verschillende partijen en initiatieven op het terrein van arbeid en gezondheid. En heeft daarmee tot doel inspiratie te bieden om diverse ingangen en structuren te kunnen gebruiken binnen het Programma Participatie en Gezondheid.

 


  Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

 


Een artikel waar je door het te lezen, pijn in je buik krijgt.

 

 
Een Rapport over gezondheidsklachten en ziekteverzuim bij buschauffeurs: een sociaal psychologische benadering, dit om maar geen feitelijk onderzoek te doen naar de oorzaak en het gevolg.
 

 
In het jaarverslag CXX 2007 is een groot bedrag opgenomen voor risico management en dat is denkelijk te koppelen aan de oprichting van VEHEREX
 
VEHEREX Schade NV  in 2007 opgericht
(hierna te noemen: VEHEREX) is een verzekeraar die zich richt op het verzekeren van arbeidsongeschiktheidsrisico’s voor ondernemingen en haar werknemers. Hiertoe biedt VEHEREX maatwerkverzekeringen die aansluiten op de cao`s van betreffende bedrijfstakken of ondernemingen. Inmiddels heeft VEHEREX 23 ondernemingen als klant. VEHEREX heeft tot op heden voornamelijk klanten uit de spoorsector en de sector openbaar vervoer of daaraan gelieerde bedrijven.
De aandelen van VEHEREX zijn voor 100% in het bezit van de Stichting ter Bevordering van Arbeidsparticipatie bij Arbeidsongeschiktheid in de Bedrijfstak Spoorwegen (STIBA). Het beleid van VEHEREX richt zich met name op het aanbieden van maatwerk aan organisaties binnen de spoorsector en de sector openbaar vervoer. Maar ook aan deze organisaties gelieerde bedrijven met activiteiten buiten de genoemde sectoren is VEHEREX graag van dienst. In het verlengde van het verzekeren van arbeidsongeschiktheidsrisico’s richt VEHEREX zich tevens op maatregelen tot “schadelastbeheersing”. Die beogen een verlaging van de schadelast voor zowel VEHEREX als de verzekerde werkgevers, waardoor de premie op een acceptabel niveau gehouden kan worden. VEHEREX heeft de operationele activiteiten uitbesteed aan SPF Beheer bv
 
 
Leden van de raad van bestuur
Utrecht, 19 mei 2014
 
Raad van Commissarissen VEHEREX Schade NV
 
 
Th.J.M. van Heese vertrekkend president
E. Rekker - Waarnemend president
A. Geene - Commissaris
 
 
 
Een andere uitgebreide manier van denken en schrijven over maatschappelijke puntjes.

 
Veiligheids­instituut Antwerpen in België.


 
Duurzaam participeren
Wij kunnen niet meer om het begrip ‘duurzaam’ heen; op gebied van milieu en energiegebruik dienen activitieiten duurzaam te zijn. Zo ook binnen participatie in arbeid. Door overheid, werkgevers en werknemers wordt duurzame arbeids-participatie gepropagandeerd. Het gaat daarbij niet alleen om duurzame participatie van (verouderende) werknemers die in loondienst zijn met of zonder chronische aandoening(en) maar ook om ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) en jongeren die nog aan het begin van hun arbeidscarrière staan
 
Het operationaliseren van het begrip duurzame arbeidsparticpatie is niet eenvoudig en menigeen definieert het op zijn eigen manier. Binnen het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid zijn veel activiteiten gericht op duurzaam participeren in arbeid. Zo zijn criteria en eisen opgesteld voor aanstellingskeuringen; een goed begin is het halve werk om vanaf intrede in te schatten of duurzame participatie tot de mogelijkheden gaat behoren. Door onderbouwing en het opstellen van de inhoud van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is in verschillende sectoren waaronder de gezondheidszorg onderzoek uitgevoerd om participatie duurzaam te houden. Empowerment van werknemers biedt eveneens mogelijkheden om participatie te bevorderen waarbij blijkt dat het van belang is dat werkgevers vroegtijdig in het proces van behoud en/of terugkeer naar werk worden betrokken. Zonder inspanningen en positieve houding van werkgevers gaat duurzaam participeren van werknemers niet lukken.