www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 
Uit onderzoek blijkt dat uitzendkrachten niet of onvoldoende worden voorgelicht over arbeidsrisico's in het openbaar vervoer. Tijdens korte opleidingen is onterecht vermeld dat CXX ontheffing heeft op Arbo gebied en verzwegen dat voertuigen in het openbaar vervoer aan meer wettelijke verplichtingen onderhevig zijn dan alleen aan een APK keuring.
 
 
 
Het volgende papier lijkt ons dat dit verplicht uitgereikt dient te worden aan uitzendkrachten in het openbaar vervoer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bedrijf / de opdrachtgever is bekend met de wettelijke verplichting om: de uitzendkracht voor aanvang van het werk voor te lichten over de risico‚Äôs en de te nemen maatregelen. de uitzendkracht voor aanvang van het werk de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te verstrekken. de uitzendkracht in te werken. leiding te geven aan de uitzendkracht en toezicht te houden op de werkplek. Aandachtspunten:De gedetailleerde voorschriften staan in: Arbowet: met name artikel 1 lid 1; artikel 3; artikel 5 lid 5; artikel 8. Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs): artikel 11.  Sectorbrede aandachtspunten en tips voor veilig en gezond werken in transport en logistiek staan in het oplossingenboek van Gezond Transport: http://oplossingenboek.gezondtransport.nl. In de arbocatalogus Gezond aan het Stuur staan afspraken over veiligheid in het taxibedrijf: http://www.sociaalfondstaxi.nl/gezond-aan-het-stuur/arbocatalogus.