www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 

stammtisch

 

Uitzendkrachten.

 

Bron FNV:

Arbeidsomstandigheden en uitzend/flex krachten.

De FNV is partij bij de sociaal fonds cao uitzendkrachten (cao SFU).

Aan werkgeverszijde zijn zowel de werkgeversorganisaties ABU als NBBU van de partij.

De cao SFU regelt de financiering en werkwijze van verschillende stichtingen in de uitzendwereld, waaronder de Stichting Arbo Flexbranche (STAF).

STAF richt zich zowel op de uitzendkrachten als op de werknemers van de uitzendbureaus (die worden cao Vast genoemd).

Ik richt me hier nu verder op de uitzendkrachten.

Uitzendbureaus.

Uitzendkrachten werken in alle sectoren van de Nederlandse economie en hebben dus te maken met het arbo beleid van de ondernemingen waar ze werkzaam zijn. De rol van de uitzendbureaus gaat op dit moment niet verder dan de uitzendkrachten wijzen op de mogelijke arbo-risico’s waar ze bij de inlener mee te maken krijgen en de wijze waarop ze geïnformeerd behoren te worden over de arbeidsomstandigheden alvorens aan het werk te gaan bij de inlener. Ter informatie wat STAF hier op doet:

STAF: Brochure Arbo en uitzendkrachten: Hoe is dat geregeld?
http://www.arboflexbranche.nl/nl/tool/brochure-arbeidsomstandigheden-en-uitzendkrachten-hoe-dat-geregeld

STAF: Handreiking Uitzendwerk
http://www.arboflexbranche.nl/nl/tool/handreiking-uitzendwerk

STAF: Arbochecklists
http://www.arboflexbranche.nl/nl/thema/arbochecklists-een-handige-tool

Inlenende bedrijven.

In de RI&E’s van inlenende bedrijven zou aandacht besteed moeten worden aan de arbeidsrisico’s waaraan uitzendkrachten en andere niet tot het vaste werknemersbestand behorende blootgesteld kunnen worden en welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen.

Het vergt extra inspanningen om bij telkens weer nieuwe uitzendkrachten of andere flexwerkers (incl. ZZP’ers), het arbeidsomstandigheden beleid over het voetlicht te brengen. Zeker als het over iets meer gaat dan alleen maar voorlichting en uitdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Preventief arbo-beleid gericht op tijdelijk aanwezige werknemers vraagt extra aandacht.

Extra risico’s
De veronderstelling is dat tijdelijk aanwezige werknemers o.a. ingezet worden bij de arbo-technisch gezien ‘vervelendste’ klussen. Dat de verleiding groot is te denken vanuit het frame ‘we beperken de blootstellingsduur, dus ze kunnen meer hebben’. Of negatiever gedacht: tegen de tijd dat ze ziek worden van dit werk zijn ze hier weg.
Daarnaast lopen uitzendkrachten e.d. zogenaamde ‘stapel risico’s’. Bij telkens weer een nieuw bedrijf worden ze kortstondig blootgesteld aan arbo-risico’s, waarvan de volgende werkgever geen weet heeft. B.v. 2 jaar kort-cyclische arbeid in een slachterij (erkend RSI probleem). Werknemer wordt vervangen door nieuwe werknemer, ter voorkoming van opkomende RSI klachten, maar die vervangen werknemer gaat weer bij een volgende slachterij aan het zelfde kort cyclische werk.

Wat willen we weten?
Wie heeft ervaring met arbo-beleid en uitzendkrachten in zijn eigen bedrijf?

1. Zijn er initiatieven van ARBO commissies bekend die een actief beleid voeren t.o.v. uitzendkrachten?
2. Zijn er ARBO commissie waarin uitzendkrachten deelnemen?
3. Zijn er ervaringen met klachten van uitzendkrachten over arbeidsomstandigheden in het bedrijf?
4. Zijn er ervaringen met regelingen in het bedrijf waardoor de uitzendkrachten gemakkelijk in contact komen met of de bestaande arbo-infrastructuur van het bedrijf, of met de ARBO commissie?

 

Graag verneem ik je ervaringen.

 


Antwoord vanuit het OV Almere  - In het OV gaat het vanwege het specifieke werk met chauffeursdiploma en groot rijbewijs waarschijnlijk het zelfde, ze gaan na twee jaar niet in een andere branche aan de gang, maar hoppen naar een andere OV vervoerder waar ze aan de zelfde overbelasting worden blootgesteld.

Het OV manipuleert de RI&E om de hoge arbeidsbelasting te verdoezelen.  Gelijk de eigen medewerkers lopen uitzendkrachten de zelfde gezondheidsrisico's als ze maar lang genoeg van OV bedrijf naar OV bedrijf over gaan.

Uitzendkrachten worden zowel door hun uitzendbureau als door de inlener niet op de hoogte gebracht van de hoge arbeidsrisico's waar ze aan worden blootgesteld.  In het OV waar steeds meer uitzendkrachten aan het werk komen worden uitzendkrachten vertelt dat OV bedrijven een ontheffing hebben voor de Arbowet. Contact met een preventiemedewerker zit er niet in. Contact met de medezeggenschap is zeldzaam. Mogelijk vallen ze met hun lichamelijk klachten onder de arbodienst van het uitzendbureau die geen enkel inzicht heeft op de arbeidsbelasting.  Waarschijnlijk worden ze niet meer ingedeeld als ze om de RI&E vragen en komen dan ook niet meer aan de bak bij een conculega. Lastige uitzendkrachten hebben in het openbaar vervoer een kort bestaan.

img 2623

Vrijwilligers en openbaar vervoer?

De groei van vrijwilligers, die ingezet worden voor het vervoeren van personen binnen het pakket van openbaar vervoer, gaat gestadig door. De discussie over nieuwe vervoersconcepten voor het openbaar vervoer wordt op vele plekken gevoerd. Welke plek daar is of ontstaat voor vrijwilligersorganisaties is daar onderdeel van. Hoe zit dit nu met de vrijwilligers en hun organisaties zelf? Hoe zijn de omstandigheden waaronder ze nu functioneren? Hoe en welke regelingen zijn er op het gebied van arbeid , veiligheid en gezondheid?

Vrijwilligers lopen in het OV niet zo veel schade op. Ze worden meestal ingezet op kleine busjes, ze zijn meestal op leeftijd (gepensioneerden) en ze maken minder uren dan een beroepskracht en kunnen als ze eventueel lichamelijke klachten krijgen weer voor de eer bedanken. Eerlijker zou zijn ook deze vrijwillige krachten van te voren te vertellen dat als ze meer dan 4 uur per dag werken ze van dit werk waarschijnlijk rugklachten krijgen.