www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

Het ABC re-integratie proces voor ontslag.

 

Bron

Kan uw werknemer werken? Ook al gaat het om ander werk dan zijn eigen functie? Dan moet u er als werkgever alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij weer aan het werk gaat. Dat betekent: eerst binnen uw bedrijf zoeken en daarna daarbuiten. Belangrijk om te weten: na 2 jaar beoordelen wij de WIA-aanvraag. Dan gaat het erom dat u kunt aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Ook al is dit misschien niet gelukt. Daarom is het belangrijk dat het re-integratieverslag compleet is en inhoudelijk volledig.

 
2002 cs nacht2 
 
Mobiliteitsdesk.
 
CXX zet dus vol in om zieke ongezonde werknemers weer te laten re-integreren. Eerst met pressie naar de eigen werkplek en daarna langs de trukendoos van het mobiliteitsdesk in het sprookjesbos voor een andere werkplek binnen CXX en als dat niet kan via het 2de spoor buiten de onderneming.
 
A - Pressie op eigen werk gaat meestal gepaard met langdurige nutteloze werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis, wettelijk staat daar zes weken voor maar bij CXX kan dat zo maar 18 maanden duren, deze werkzaamheden kunnen variëren van het intikken van tellijsten op een oude computer op een vieze versleten stoel in een bezemhok tot het mee rijden op bussen om nutteloze controle lijsten te produceren, begeleiding of coördinatie van een bedrijfsarts op de inhoud van deze belastende werkzaamheden ontbreekt. Veelal wordt de verzameling controle lijsten aan het eind van de dag vernietigt.
 
B - Mocht duidelijk worden dat terugkeer op de eigen werkplek moeilijk is, wordt zo iemand uitgenodigd om in de kelder van het hoofdkantoor, een competentietest in twee delen af te leggen. Het eerste is een computertest van Meurs op MBO 3/4 niveau. Het tweede gedeelte gaat meestal thuis via het internet en een inlogcode en bevat een doorzichtige persoonlijkheidstest die op elke uitkomst is in te vullen.
Buschauffeurs hebben de afgelopen jaren een code 95 cursus gedaan op MBO 2 niveau, waarbij opgemerkt moet worden dat de onderwijsinspectie zelf deze cursus onvoldoende kwaliteit vond hebben en dat deze daarom niet voldeed aan de opgelegde norm. Opleidingen in het openbaar vervoer geschieden normaal op het niveau van de derde klas lagere school. Dat is ook het niveau waarop rijdend personeel wordt behandeld. Dictatoriaal top-down zonder inspraak.
 
De meeste buschauffeurs krijgen na die test, onderstaande soortgelijke brief thuis.     

Geachte heer mevrouw de buschauffeur,

Wij hebben de uitgebreide competentiescan besproken en ik heb deze aan u uitgereikt. De uitkomst van het onderzoek is dat uw score onder het MBO 3-4 niveau ligt. 

Om die reden zijn er binnen Connexxion geen functies beschikbaar die aansluiten bij uw werk- en denkniveau en competenties, mocht u niet meer kunnen terugkeren in uw eigen werk. Indien u nog vragen heeft over de competentiescan kunt u contact met mij opnemen. Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

Dame van het mobiliteitsdesk.


Het mobiliteitsdesk geeft aan dat er geen ander werk bij CXX beschikbaar is omdat het denk niveau van de buschauffeur te laag is voor een ander baantje bij CXX.
 

Naar aanleiding van uw arbeidsongeschiktheid voor uw eigen werk en de daaruit voortvloeiende re-integratieverplichtingen, bent u aangemeld voor een onderzoek naar interne herplaatsingsmogelijkheden. In dat kader heeft u deelgenomen aan een competentiescan op datum bij ons op het hoofdkantoor van Connexxion in Hilversum.
De uitgebreide competentiescan treft u als bijlage bij deze brief aan. U beschikt over een gemiddeld MBO werk- en denkniveau, waarmee u in beginsel in aanmerking kan komen voor herplaatsing in een van de indirecte functies. Bij de bevindingen moet echter de volgende kanttekening worden gemaakt: de test zegt alleen iets over het werk en denkniveau, het is geen arbeidsdeskundige evaluatie die inzicht geeft in de daadwerkelijke belastbaarheid voor de genoemde functies.

De rapportage is u uitgereikt en is kort met u besproken. Ook is u een overzicht getoond van de beschikbare vacatures. Helaas hebben wij op dit moment geen passende functie en houden wij uw gegevens in portefeuille.                 

Indien u nog vragen heeft over de competentiescan kunt u contact met mij opnemen. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De testonderdelen persoonlijkheid en drijfveren zijn door u nog niet gemaakt. Ik overleg met de casemanager of deze testonderdelen op een later moment kunnen worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet.

Dame van het mobiliteitsdesk.


Na mondeling protest bij de plaatselijke rayonmanager E. van Z. wordt dat een week later ongedaan gemaakt.

In onderstaande brief wordt dat arrogant zonder verklaring gecorrigeerd alsof het heel normaal is dat er wat gerommeld wordt aan uitslagen van een competentietest.


Geachte heer Buschauffeur,


Naar aanleiding van uw arbeidsongeschiktheid voor uw eigen werk en de daaruit voortvloeiende re-integratieverplichtingen, bent u aangemeld voor een onderzoek naar interne herplaatsingsmogelijkheden. In dat kader heeft u deelgenomen aan een competentiescan bij ons op het hoofdkantoor van Connexxion in Hilversum. Inmiddels heeft u ook de onderdelen drijfveren en persoonlijkheid gemaakt en de bevindingen
zijn in het rapport verwoord. Ik stel voor dat u deze competentiescan zorgvuldig leest en indien u vragen en of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk contact met mij opnemen De uitgebreide competentiescan treft u als bijlage bij deze brief aan. Anders dan in de brief hier boven aan u is gecommuniceerd beschikt u over een bovengemiddeld tot ver bovengemiddeld MBO werk en denkniveau, waarmee u in beginsel in aanmerking kan komen voor herplaatsing in een van de indirecte functies. Helaas hebben wij op dit moment geen passende functie en houden wij uw gegevens in portefeuille.
Graag wil ik benadrukken dat hiermee niet gesteld kan worden dat u dus beschikt over een HBO niveau. Hiervoor zou de test opnieuw en met andere criteria gemaakt moeten worden                 

Zoals besproken in de brief eerder moeten bij de bevindingen de volgende kanttekening worden gemaakt de test zegt alleen iets over het werk- en denkniveau, het is geen arbeidsdeskundige evaluatie die inzicht geeft in de daadwerkelijke belastbaarheid voor de genoemde functies. Zodra de arbeidsdeskundige evaluatie bekend is zal uw casemanager u verder informeren.

Met vriendelijke groet.

Dame van het mobiliteitsdesk.

 


Of een buschauffeur nu een heel laag , middel of een hele hoge score in de competentietest haalt, uiteindelijk heeft het geen enkele invloed op ander werk binnen CXX. Het lijstje vacatures is A - niet in overeenstemming met de behaalde resultaten en B - in strijd met Artikel 658a lid 4 van het burgerlijk wetboek. De werkgever dient rekening te houden met de beperkingen van het betreffende persoon. Het aanbieden van chauffeurstaken aan een voor chauffeurstaken ongeschikt persoon is in strijd met die wet. De presentatie door Mevrouw X. v't Vxxr als adviseur en medewerkster van het mobiliteitsdesk, van een niet passend lijstje mogelijkheden is arrogant en intimiderend. Onkundig en niet ingesteld op een weerwoord misbruikt ze dreigend de situatie en poeiert op een zeer onbeschofte manier  medewerkers met een lang dienstverband zonder uitzicht op werk af. Waarschijnlijk is het mobiliteitsdesk nog nooit in staat geweest versleten buschauffeurs aan een andere functie te helpen binnen CXX en is deze afdeling alleen opgericht om chauffeurs met een beperking op een wettelijke verplichte manier over de schutting te kieperen.

 

2014 busbaan27 

 

In de RI&E look a like staat in het deel beleidsonderdelen in punt 3 Algemeen te lezen, "Verder wordt er vanuit de OR aangegeven dat zij meerdere signalen ontvangen dat er al in het 1e jaar verzuim gestuurd wordt op 2e spoor waardoor zij ervaren dat medewerkers niet "altijd de kans" krijgen om in hun eigen werk terug te keren." 

Tweede spoor.

Na die vruchteloze re-integratie schijnpoging op het eerste spoor schakelt CXX zo snel mogelijk over naar het tweede spoor.  Daar worden speciale bureaus voor ingehuurd voor een flitstraject in het vinden van ander werk. Statistiek gezien hebben dit soort trajecten geen enkel positief effect op het vinden van een andere betaalde baan. Alle medewerkers die in de laatste vijf jaar over de schutting zijn gegaan hebben een soortgelijk stapel papier in de kast liggen maar nog geen werk. Als er geen vis in de vijver zit heeft een vis cursus met een zeehengel aan de kant geen zin.  Ondanks de totale onzin van de inspanning zijn er meldingen dat de medewerkers van P4P het netjes doen.  


 

Power4People - de kracht van werk

Datum Eindrapportage: augustus 2014

Doel van het traject - Spoor 2, werkhervatting in een passende, betaalde baan

Resultaat - Geen werk, nog werkzoekend

Inhoud van het traject (modules)

0 Beroepsoriëntatie

0 Arbeidsmarktbenadering

0 Sollicitatietraining

0 Jobhuntinq

0 Succesfase

Voortgang
Lopende module                                 - Succesfase
Datum afronding - lopende module   - augustus 2014
Verliep het traject conform offerte     - ja
Motivatie van de client                       - voldoende


Korte voorgeschiedenis
Cliënt is door u aangemeld bij Power4People in juli 2013. In augustus 2013 heeft het intake gesprek plaatsgevonden en aansluitend is het trajectplan tevens offerte opgesteld. In augustus is de offerte door u goedgekeurd en in oktober 2013 is het traject van start gegaan,

We hebben de volgende modules al afgerond: Beroepsoriëntatie, Arbeidsmarktbenadering, Sollicitatietraining en Jobhunting. De voorgaande rapportage was in juni 20'14.

Zojuist is het traject van de heer Chauffeur naam afgerond. Graag breng ik verslag uit van wat we sinds de vorige rapportage hebben gedaan en welk eindresultaat er is bereikt. Zoals vermeld in de vorige rapportage, ligt de focus van de Succesfase op het vinden van passende functies. De groepsgewijze begeleiding vindt eens in de twee weken plaats en behalve het zoeken naar passend werk is er ook tijdens iedere bijeenkomst ruimte voor persoonlijke coaching. Tussentijds is er ondersteuning per mail en telefoon indien nodig.   

De heer Chauffeur is al bij de bedrijfsarts van het UWV geweest voor zijn WIA keuring, De afspraak met de arbeidsdeskundige van het UWV staat morgen gepland.   

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met de module Succesfase. Wij hebben het portfolio van de heer Chauffeur nogmaals helemaal doorgenomen en besproken.

In aanvulling op eerdere resultaten, hebben we de afgelopen periode nog het volgende bereikt:

. Sollicitatietrainingen

. Elevator pitch

. Netwerk gesprekken

. We hebben actief naar werk gezocht en gesolliciteerd (zie overzicht).

 

Sollicitatie overzicht

Resultaat,

Ondanks al onze inspanningen is het helaas niet gelukt om de heer Chauffeur te plaatsen in een nieuwe, passende baan. We hebben wel een aantal belangrijke nevendoelstellingen bereikt: Verbetering van het zelfvertrouwen en een helder eigen inzicht. De heer Chauffeur is arbeidsmarkt klaar en weet zijn weg op de arbeidsmarkt te vinden. De heer Chauffeur bezit nu alle tools om succesvol te solliciteren. Hij heeft een goed Curriculum Vitae, diverse sollicitatiebrieven, zowel op functie als open brieven en is goed voorbereid voor sollicitatiegesprekken. Er is een zoekprofiel, een werkprofiel en een arbeidsmarktplan opgesteld.  Elevator pitches en sociale media zijn uitgebreid behandeld. De laatste telefonische coaching sessie heeft vandaag plaatsgevonden. Wij zullen het dossier gaan sluiten per heden.

Zoals u weet kennen we bij Power4Peopte een no cure, Less pay regeling: indien we onverwacht het gestelde doet niet haten, betaalt u slechts 50% van de kosten van het traject. Daarom ontvangt u voor dit traject geen verdere facturen meer. Natuurlijk kunt u mij bellen als u nog vragen hebt of anderszins.

Met vriendelijke groet,

Power4People.


Voor 2200 euro zijn de wettelijk verplichtingen van de werkgever weer afgerond. De gemaakte afspraken in het contract tussen CXX en P4P werkt re-integratie bij CXX tegen. CXX moet het dubbele betalen als de werknemer in het contract in eigen gelederen herplaats wordt. Het contract werkt dan als een point of no return. Dat het onmogelijk is vernielde 55+ mensen elders weer aan een baan te helpen komt niet te sprake. Niet één werkgever zit te wachten op een medewerker met een scala aan gezondheidsklachten die je normaal alleen bij bejaarden ziet.

Power4People BV voldoet alleen aan de behoefte van de werkgever.

 

2011 nieuw21 

Zelf aan het stuur van je eigen gezondheid klink leuk maar als je zelf niet kan sturen zijn het zinloze woorden.

Het ABC re-integratie proces na ontslag.

De re-integratie in het tweede ziekte jaar is een papieren formaliteit. Enkel tot doel om aan de regelgeving te voldoen. Een jaar na de ontslag datum begint Robidus onder de noemer van re-integratieeen een tweede proces. Maar nu staat dit in het teken om bezwaar te kunnen maken bij het UWV over de hoogte van het afkeuringspercentage.

CXX is zelf risicodrager voor ziektekosten en de WIA. Bij CXX hebben buschauffeurs die in de WIA ingaan vaak ernstige ongeneeslijke gezondheidsklachten. Daardoor lopen de verzuim kosten hoog op. Om die kosten te verminderen besteden ze dat risk management uit aan derden. In de vele gevallen van CXX is dat Robidus.

Robidus nodigt elke arbeidsongeschikte ex CXX met een WGA uitkering uit bij wat zij zelf een onafhankelijke bedrijfsarts noemen om een beoordeling te kunnen doen of ze een bezwaarschrift op kunnen stellen om een herkeuring aan te vragen bij het UWV.  Niet om te helpen bij een re-integratie maar om je uitkering te doen verlagen.

Robidus besteed dat uit aan de arbodienst Quitar die in Almere bedrijfsarts M Hei  vraagt onder de noemer van een re-integratie inspanning een geneeskundig onderzoek te doen naar de gezondheidstoestand van een ex-werknemer van CXX in Almere. De bedrijfsarts gaat dan wezenlijk als arts-gemachtigde op de stoel van de werkgever zitten.

 

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle  Nr. 160/2005

De gemachtigde, die arts is, treedt in de plaats van de werkgever bij:

a. de voorbereiding van een medische besluit;

b. het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift;

c. de behandeling van een bezwaar of beroep; voor zover betrekking hebbend op medische gegevens.

Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, volgt dat de arts-gemachtigde dan optreedt namens en in de plaats van de werkgever. Hij is procespartij en geen deskundige. Werknemer is in feite aan de tafel van de werkgever gaan zitten. De bedrijfsarts zit er immers namens en voor de werkgever. Het College is van oordeel dat voor een arts, die optreedt als arts-gemachtigde van de werkgever, bijzondere omstandigheden daargelaten, geen rol als bedrijfsarts van de betreffende werkgever en werknemer meer kan zijn weggelegd, niet ervoor en niet erna.

Immers, in de bedrijfsgeneeskundige begeleiding moet zelfs elke schijn van partijdigheid worden vermeden.

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle  Nr. 160/2005

 

Nu is een beetje ervaren chauffeur van het streekvervoer al de bewust onbekwaam kijkende bedrijfsartsen meer dan zat, dat kan ook niet anders als tijdens je hele loopbaan op geen enkele causaal met het werk verbonden gezondheidsklacht door je eigen bedrijfsarts wordt gereageerd. Een klok die al jaren stil staat verliest op een gegeven moment ieders vertrouwen.

Medewerking is vereist dus je moet er wel wat mee. Bij het bezoek neemt men de vragenlijst van Robidus mee en wat bijlages om Dr M Hie bij te spijkeren over trillingen.

 

 

 

Almere november 2015

Blankman P.A.

Antwoorden op de vragenlijst gezondheid Robidus.

Vraag 1 - Met welke klachten / aandoeningen bent u in de WGA gekomen?

Antwoord 1 - Degeneratie van mijn rug en nek wervels. Vaatklachten door immobiliteit. In bijlage meegeleverd een trillingsonderzoek met overbelasting en overschrijding van de actie norm. CXX heeft nagelaten mij voldoende te beschermen. Ontbreken van een deugdelijke RI&E .

Vraag 2 - De beperkingen als gevolg van deze aandoeningen zijn?

Antwoord 2 - De beperkingen zijn het zelfde gebleven. Degeneratie van de rug en nek is niet goed behandelbaar dus niet te genezen. Vaatschade is onomkeerbaar.

Vraag 3 - Wat doet u ter verbetering van uw gezondheid en belastbaarheid?

Antwoord 3 - Voor de verbetering van mijn gezondheid en belastbaarheid wandel ik dagelijks met de hond.

Vraag 4 - Bij welke artsen / specialisten bent u nu onder behandeling?

Antwoord 4 - Ik ben niet onder behandeling omdat daar geen behandeling voor is.

Vraag 5 - Wat voor medicijnen gebruikt u?

Antwoord 5 - Er zijn geen medicijnen tegen degeneratie van het rug. Voor pijnstillers hoef ik niet naar een dokter, die zijn vrij verkrijgbaar.

Vraag 6 - Wat voor werkzaamheden denkt u nu te kunnen doen met uw beperking

Antwoord 6 - Ik kan veel, maar in tijd en inspanning beperkt en meestal met een middagdutje.

Vraag 7 - Heeft u nog opmerkingen betreffende uw klachten, beperkingen en mogelijkheden?

Antwoord 7- Ik heb een opmerking betreffende mijn klachten en het bezoek aan bedrijfsarts M. Hie.

Dit bezoek is in opdracht van arbodienst Equilar in opdracht van Robidus in opdracht van CXX.

Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, volgt dat de arts-gemachtigde die optreedt namens en in de plaats van de werkgever procespartij is en geen deskundige. Ik ga dus feitelijk aan de tafel van de werkgever zitten. Dr. M  Hie uit Almere treedt in de plaats van de werkgever vanwege een voorbereiding tot het opstellen van een bezwaarschrift om bij het UWV een herkeuring aan te vragen omtrent de hoogte van het arbeidsongeschiktheid percentage betreffende ondergetekende.

Het tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is van oordeel dat voor een arts, die optreedt als arts-gemachtigde van de werkgever, bijzondere omstandigheden daargelaten, geen rol als bedrijfsarts van de betreffende werkgever en werknemer meer kan zijn weggelegd, niet ervoor en niet erna. Immers, in de bedrijfsgeneeskundige begeleiding moet zelfs elke schijn van partijdigheid worden vermeden. Ik heb al eerder uit oogpunt van belangenverstrengeling geen toestemming gegeven voor het doorsturen van medische gegevens. Daar zult u het wat mij betreft mee moeten doen.

 

Ik hoop dat ik u voldoende op de hoogte heb gebracht.

Vriendelijke groet,

Peter Blankman.

 

Blankman is tien minuten binnen geweest om de lijst te overhandigen en dokter Hie een prettige dag te wensen. Zonder dat er een feitelijk onderzoek is gedaan door Dokter Hie is er toch een herkeuring aangevraagd door Robidus vanwege een verslechtering van de situatie. Eigenlijk maakte de uitslag niets uit, de aanvraag lag al klaar voor de datum van het medische onderzoek en is erna op de post gedaan. Ergerlijk bijkomend onplezierig was dat Dokter Hie de spreekkamer gebruikte (mogelijk ongewis) naast die van de huisarts van Blankman.

 

Almere juli 2017 Partijdig is ze wel gebleken. Ze stuurde mij om een dichte gaatjes pan en omdat ik deze niet wilde aanleveren kwam ze tot de slotsom dat ik mijn re-integratie tegenwerkte.

Opgepast !!! bedrijfsarts dokter M Hie uit Almere probeert achter wettelijk afgeschermde informatie te komen door de ex-werknemer de rapporten zelf aan te laten vragen en deze bij haar af te geven.

 

 

 

 


http://www.2connect.nl/nieuwsberichten/bezwaar-ziektewetuitkering

Verloop bezwaarprocedure 

Indien de werkgever bezwaar maakt tegen een beslissing van het UWV waaraan een beoordeling van medische gegevens van de werknemer ten grondslag ligt, geldt de in de wet opgenomen regeling ter zake van medische besluiten (52). Deze regeling houdt in dat stukken die medische gegevens bevatten zonder schriftelijke toestemming van de werknemer niet aan de werkgever worden toegezonden (53). Het UWV moet de werknemer daarom eerst vragen of deze toestemming verleent voor inzage van de medische stukken door de werkgever. Indien de werknemer dat niet doet, worden de medische stukken uitsluitend toegezonden aan een door de werkgever aangewezen gemachtigde, die advocaat of arts is dan wel die daarvoor bijzondere toestemming van het UWV heeft gekregen (54). Deze laatste regeling maakt het mogelijk dat andere rechtshulpverleners dan advocaten inzage in de medische stukken krijgen. De gemachtigde van de werkgever die aldus kennis neemt van de medische stukken heeft op grond van de wet een geheimhoudingsverplichting ter zake van de medische gegevens (55). Dit recht op inzage van de medische stukken door middel van de gemachtigde geldt overigens ook al bij de voorbereiding van de besluiten inzake de Ziektewetuitkering door het UWV (56). Schending van de geheimhoudingsverplichting door de arts of rechtshulpverlener is een strafbaar feit (57), aangezien opzettelijke schending van een uit hoofde van een beroep dan wel een wettelijk voorschrift te bewaren geheim bedreigd wordt met een gevangenisstraf van een jaar of geldboete van de vierde categorie (58). 

Het medisch tuchtrecht verbiedt overigens de bedrijfsarts om als arts-gemachtigde van de werkgever op te treden, omdat bij de bedrijfsgeneeskundige begeleiding iedere schijn van partijdigheid van de bedrijfsarts moet worden vermeden (59). 

Conclusie 

Indien het UWV werkgevers aanschrijft met de mogelijkheid om beslissingen inzake de Ziektewetuitkeringen van ex-werknemers op te vragen met het oog op de mogelijkheid om daartegen vervolgens bezwaar te maken, doen werkgevers er goed aan die beslissingen in elk geval op te vragen. Indien de beslissingen vervolgens worden ontvangen kan het belang bij het indienen van een bezwaarschrift beter worden beoordeeld, dan uitsluitend aan de hand van de brief die het UWV de werkgevers toestuurt. Indien het UWV niet alleen de beslissing tot toekenning van de Ziektewetuitkering toestuurt maar ook de beslissing tot beëindiging daarvan, kan de werkgever zien hoe lang de Ziektewetuitkering heeft gelopen. De werkgever kan dan beoordelen of het bedrag van de Ziektewetuitkering het indienen van een bezwaarschrift rechtvaardigt, met het oog op de gevolgen voor de hoogte van de premiecomponent ZW-lasten van de gedifferentieerde premie dan wel met het oog op het feit dat deze uitkering als eigenrisicodrager zelf moet worden betaald. Indien alleen een beslissing tot toekenning van de Ziektewetuitkering wordt ontvangen maar geen beslissing tot beëindiging daarvan, zou het bedrag van de in aanmerking te nemen Ziektewetuitkering volgens het UWV te zien moeten zijn op de "Verzuimmelder” in het werkgeversportaal op de website van het UWV. Daarvoor moet de werkgever zich dan wel eerst bij het UWV hebben aangemeld. 

Met de informatie die aldus is verkregen kan de werkgever het belang beoordelen dat is gediend met het maken van bezwaar tegen de beslissingen inzake Ziektewetuitkeringen, dan wel het belang bij het maken van bezwaar tegen beslissingen inzake van de toerekening van die uitkering aan de werkgever. Bovenstaande informatie strekt er toe vast te stellen wanneer de werkgever belang heeft bij het maken van bezwaar en hoe groot dat belang dan is. 

De ervaring met het instellen van bezwaar en beroep tegen beslissingen inzake de toekenning van WAO-uitkeringen en WGA-uitkeringen aan ex-werknemers toont aan dat het zeer zeker de moeite loont om de juistheid van de beslissingen van het UWV in bezwaar te toetsen. De kans van slagen van dat bezwaar in een concreet geval kan echter pas worden beoordeeld als eerst bezwaar is gemaakt en vervolgens de stukken (waaronder de medische stukken) van het UWV zijn ontvangen en zijn beoordeeld (voor wat betreft de medische stukken: door een verzekeringsarts). 


 

Bron: mr. J.P.M. van Zijl, 14 augustus 2013

(52)      Artikel 75-75g Ziektewet.
(53)      Artikel 75a Ziektewet.
(54)      Artikel 75b lid 1 Ziektewet.
(55)      Artikel 75b lid 1 Ziektewet.
(56)      Artikel 75b lid 2 Ziektewet.
(57)      CRvB 14 oktober 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AN7978 en 1 februari 2004, USZ 2004/174.
(58)      Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.
(59)      Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle d.d. 1 februari 2007.

 

Advocaat Ton Rhijnsburger

 

 De oudere zieke 55-plusser en ander werk,

Hollandse zaken Moet de sollicitatieplicht voor 55-plussers worden afgeschaft? En wat betekent het financieel en mentaal voor ouderen dat hun generatie afgeschreven lijkt?

Oudere werklozen komen niet meer aan een baan. Ze solliciteren zich helemaal suf, maar krijgen zelden tot nooit een reactie. Toch zijn ze verplicht te solliciteren. Gekmakend, voor velen van hen. Moet de sollicitatieplicht voor 55-plussers worden afgeschaft? En wat betekent het financieel en mentaal voor ouderen dat hun generatie afgeschreven lijkt te zijn?