www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 

Overgewicht in het Openbaar Vervoer.

Dit vraagt om een speciale pagina over overgewicht, ten eerste omdat veel chauffeurs en chauffeuses in het Openbaar Vervoer daar last van hebben en ten tweede omdat OV werkgevers de oorzaak van de hoge aantallen arbeidsongeschikten in het OV aan het overgewicht koppelen. Sikoss wil die onbewezen stelling ter discussie stellen. Onbewezen omdat wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat overgewicht in het OV arbeidsongeschikt maakt. Dat OV werkgevers tot op heden nog geen opdracht hebben gegeven om deze aanname wetenschappelijk te bewijzen is op zich zelf al een teken dat ze er zelf aan twijfelen of deze aanname wetenschappelijk wel bewezen kan worden. Daarnaast is er een drempel tot het laten doen van onderzoek omdat OV werkgevers van oudsher een ingebakken minachting voor wetenschappelijke onderzoekers hebben zoals boeven een hekel hebben aan politieagenten. Ze hebben er tot op heden ook alleen maar last van ondervonden.

De OV werkgevers vertellen via hun woordvoerder P.P. Witte in een uitzending van Nieuwsuur in 2012 dat overgewicht de oorzaak is van hun hoge ziekteverzuim en dat ze vanwege de bijkomende kosten chauffeurs die veel verzuimen door overgewicht, de mogelijkheid willen, zwaargewichten die verzuimen gemakkelijker willen kunnen ontslaan. De directeur CXX ventileert hier publiekelijk hun wetenschappelijk niet bewezen aanname met mogelijk grote gevolgen voor het personeel. Op zich is het een geniale vondst om het hoge ziekteverzuim in het OV aan overgewicht op te hangen. Er is geen witte jas nodig om dat te constateren. 


Het mag een feit worden genoemd dat afgekeurde buschauffeurs en chauffeuses vaak te zwaar zijn, maar of dat de oorzaak is van hun arbeidsongeschiktheid is nog de vraag.

Determinanten, gezondheidsgevolgen en oorzaken

Wat zijn de mogelijke oorzaken van overgewicht?

Bron =====>Klik hier.

Energiebalans van voeding en bewegen bepaalt het gewicht

Overgewicht is het resultaat van een verstoorde energiebalans. De energiebalans is in evenwicht als het totale energiegebruik door Icoon: Interne verwijzing naar onderwerp lichamelijke activiteit gelijk is aan de totale energie-inname via de Icoon: Interne verwijzing naar onderwerpvoeding (Ocké & Kromhout, 2004). Met betrekking tot lichaamsgewicht spelen matig-intensieve activiteiten een belangrijkere rol dan intensieve activiteiten. Matige-intensieve activiteiten kunnen veel langer worden uitgevoerd en dragen daardoor bij aan een groter deel van het totaal energiegebruik dan intensieve activiteiten (Westerterp, 2002).  

 
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan slaap een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan beweging een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan trillingen een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan stress een algemeen erkend knelpunt

 

Gepubliceerd op 8 okt. 2013
We weten allemaal dat het goed voor ons lichaam is als we regelmatig bewegen. Maar Erik Scherder vertelt in dit college dat bewegen minstens zo belangrijk is voor je hersenen. Mensen die tussen hun vijftiende en vijfentwintigste erg actief waren, hebben op latere leeftijd veel minder last van dementie. Ook na je vijfentwintigste is bewegen -- stevig doorfietsen of doorlopen is al genoeg -- essentieel voor het functioneren van je brein. Scherder vraagt zich af: waarom zitten bejaarden dan stil in verzorgingshuizen? En waarom wordt er dan bezuinigd op gymnastiekonderwijs? 
 
Professor Erik Scherder (1951) is als hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij won meerdere keren de VU Onderwijsprijs. De jury schreef onder meer: "Erik is een van de weinige docenten waarbij studenten zo goed als alle colleges hebben gevolgd. Hoe leuk de vorige avond ook was, hoe laat het ook is geworden, de colleges van Scherder sla je niet over."

 

 

De invloed van psychische en sociale factoren op overgewicht

Er komt steeds meer bewijs voor de invloed van psychische en sociale factoren op het ontstaan van overgewicht. Het gaat dan bijvoorbeeld over persoonlijkheidskenmerken of  attitudes. Bij het eten spelen emoties een belangrijke rol. Er zijn verschillende typen eters te onderscheiden, waaronder emotie-eters en externe eters (Van Strien et al., 2009). Emotie-eters laten hun voedingsgewoonten sterk beïnvloeden door stemmingen. Sommigen eten meer om zichzelf beter of gelukkiger te voelen, anderen juist minder. Bij externe eters spelen emoties geen rol. Zij eten vooral als ze eten zien. De voortdurende beschikbaarheid van voeding in ‘de obesogene samenleving’, maakt het juist voor deze externe eters zeer moeilijke om controle over het eigen eetgedrag te houden (Jansen et al., 2009). Helaas bestaan er alleen cross-sectionele verbanden tussen overgewicht en psychosociale gezondheid, waardoor onbekend is of psychosociale problemen de oorzaak of het gevolg zijn (Hoeymans et al., 2010).

Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan stress een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan agressie een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan eenzaamheid een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan sociaal contact een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan ondersteuning van de werkgever een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan welzijn een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de opgelegde overmatige verantwoordelijkheid een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan seksuele intimidatie door leidinggevende een minder algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan seksuele intimidatie een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is intimidatie door leidinggevenden een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan pesten een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan biologische agentia een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan doorgroeimogelijkheden een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan vastigheid een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de geautomatiseerde controle een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan privacy een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan gevaar een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is gebrek aan zelfregulatie een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan inspraak een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan geweld een algemeen erkend knelpunt

Binnen het OV Nederland is gebrek aan opleiding een algemeen erkend knelpunt

Sociale en fysieke omgeving ook van belang

Steeds meer wordt de invloed van de sociale en fysieke omgeving op de toename in overgewicht onderkend (Brug, 2007; Dagevos & Munnichs, 2007; Katan, 2009). Overgewicht nam toe in een samenleving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen, de zogenoemde obesogene samenleving (Van der Horst et al., 2007; Giskes et al., 2007; Steenhuis & Vermeer, 2008). Daarnaast is de sociale omgeving van belang. Meningen van vrienden zijn bijvoorbeeld van grote invloed op het uiteindelijke eet- of beweeggedrag (sociale norm). Ook Icoon: Interne verwijzing naar onderwerpsociale steun is van direct belang. Om bijvoorbeeld meer te bewegen is voor kinderen de steun van hun ouders belangrijk. Voor volwassenen gaat het er om dat zij iemand hebben om samen mee te bewegen (Ferreira et al., 2007; Wendel-Vos et al., 2007b).

Binnen het OV Nederland is de dubbele onregelmatigheid een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is overmatig alcohol gebruik een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan lange werktijden een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan DME een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan toilet mogelijkheden een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de constante nooit verslappende alertheid een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan slaap een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is het gebrek aan beweging een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan trillingen een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan schokken een algemeen erkend knelpunt
Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan Hitte-stress een algemeen erkend knelpunt

Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan Koude-stress een algemeen erkend knelpunt

Genetische aanleg speelt een rol bij (ernstig) overgewicht

Op individueel niveau speelt genetica een grote rol. Ongeveer 30-70% van de verschillen in lichaamsgewicht tussen personen is erfelijk bepaald (Van den Berg et al., 2007). Voor een klein deel (1-5%) zijn dit zeldzame syndromen met een duidelijk genetische basis. Verder spelen Icoon: Interne verwijzing naar onderwerpgenetische factoren vooral een rol bij de vorming van vetweefsel en bij het reguleren van het honger- en verzadigingsgevoel (Newell et al., 2007). Dit laatste is direct van invloed op het eetgedrag. De verandering in het vóórkomen van obesitas is echter niet toe te schrijven aan genetica. Immers, waar het percentage obesitas flink veranderd is gedurende decennia, is de genenpool, ons erfelijk materiaal niet veranderd. Wat wel veranderd is, is de omgeving (Hoeymans et al., 2010).

Er zijn dus meerdere factoren van belang bij het ontstaan van overgewicht.  

 

Arbeidsongeschiktheid en overgewicht.

Hoewel afgekeurde buschauffeurs en chauffeuses vaak te zwaar zijn lijkt de oorzaak van hun arbeidsongeschiktheid meer een overbelast bewegingsapparaat te zijn dan hun overgewicht.

De vraag ontstaat dan of dat overgewicht de oorzaak is van de slijtage van het bewegingsapparaat of dat het versleten bewegingsapparaat de oorzaak is van het overgewicht.

Binnen het OV Nederland is de blootstelling aan lichaamstrillingen een algemeen erkend knelpunt (punt 4.8 op pagina 8 van het conclusie van antwoord in de zaak Blankman/Connexxion)  Het in opdracht van CXX gemaakte Arbo-Unie trillingsonderzoek uit 2008 meld een overschrijding van de actiewaarden met 60%.  Het blootstelling aan trillingen boven de actie waarden is aannemelijk verantwoordelijk schadelijk voor het bewegingsapparaat. 

 

 Tegenwicht op overgewicht.

 
Beschrijving

We wonen tegenwoordig in Luilekkerland. De mensheid is erin geslaagd voor een toenemend deel van de wereldbevolking voedsel in overvloed te produceren. Ruim vijfhonderd miljoen mensen hebben als gevolg hiervan nu ernstig overgewicht. Velen kunnen om fysieke, sociale of psychologische redenen geen weerstand bieden aan de overvloed en worstelen daardoor met hun gewicht. Diëten, pillen en poeders die een quick fix beloven, zijn voor hen niet de oplossing. Hoe kunnen we tegenwicht bieden aan de verleidingen om ons heen die leiden tot vetzucht en chronische ziekten? In Tegenwicht wordt het probleem van overgewicht beschreven vanuit een wetenschappelijk en maatschappelijk perspectief. Hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell en psycholoog en onderzoeker Jutka Halberstadt analyseren de oorzaken en gevolgen van overgewicht bij volwassenen en kinderen, ontkrachten de vele mythes en misverstanden daarover en bieden oplossingen voor de toekomst. Tegenwicht is een must voor professionals in het beleid, het onderwijs en de gezondheidszorg en natuurlijk voor de mensen die zelf dagelijks vechten tegen de kilos. Over Tegenwicht: Martijn B. Katan, hoogleraar voedingsleer, Vrije Universiteit Amsterdam: Wie dit boek gelezen heeft, begrijpt beter dan de meeste zogenaamde experts waarom we dik worden en wat ertegen te doen is. Hanneke Groenteman, journaliste: Tegenwicht had ik willen lezen voor ik, verblind door valse hoop, van dieet naar dieet worstelde. Een leerzaam en troostrijk boek. Kelly D. Brownell, hoogleraar Yale University, VS: Professor Seidell is one of the worlds leading experts on the prevention and management of obesity. His work is a shining example of quality and integrity, and has remarkable vision. Paul Rosenmöller, voorzitter Convenant Gezond Gewicht: Tegenwicht is het perfecte boek op het perfecte moment. Het belang van een gezonde leefstijl wordt alom onderkend, maar met dit boek in een breder perspectief geplaatst. Seidell analyseert, polemiseert en stimuleert. De zin en onzin worden scherp van elkaar onderscheiden. En hoewel de basis wetenschappelijk is, is het boek buitengewoon toegankelijk. Tegenwicht is verplichte kost zonder calorieën. Hans van Maanen, wetenschapsjournalist: Ik heb het met erg veel plezier gelezen eindelijk een verstandig boek over overgewicht, zonder die stiekem verwijtende ondertoon die in andere boeken zit. Over de auteurs: Jaap Seidell is hoogleraar voeding en gezondheid en directeur van de afdeling gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum in Amsterdam. Hij is een internationaal gerenommeerd onderzoeker op het gebied van zowel de oorzaken en gevolgen van overgewicht en obesitas als de effectiviteit van overgewichtpreventie en obesitaszorg. Hij is vanwege zijn kennis een veelgevraagd adviseur van organisaties in binnen- en buitenland zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Gezondheidsraad, overheden, consumentenorganisaties en organisaties van patiënten en zorgverleners. Jutka Halberstadt is psycholoog en doet onderzoek naar obesitas aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is tevens projectleider bij het Partnerschap Overgewicht Nederland. Voorheen schreef zij als journalist voor onder meer de Volkskrant en Psychologie Magazine over voeding, gedrag en gezondheid, maar ook over bredere maatschappelijke problemen.

 
 
 
Gepubliceerd op 10 okt. 2013

Professor Erik Scherder vertelde in zijn eerste drie colleges over manieren waarop je je brein kunt onderhouden en zelfs ontwikkelen. Deze keer voegt hij daar een nieuwe component aan toe: ook kauwen blijkt goed te zijn voor je geheugen. En dat roept meteen de vraag op waarom we onze ouderen in verpleeghuizen zo vaak vanillevla en pap voeren.

Gepubliceerd op 1 aug. 2014 Tijdens de Lerende Netwerken in maart 2014 werd een videoboodschap getoond van Professor dr. Erik Scherder. Deze hoogleraar Klynische Neuropsychologie aan de VU, en hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de RUG ging in gesprek met de aanwezigen over het fitte brein.

 

 

Door een specifiek gebied in de hersenen te stimuleren zou het mogelijk zijn om de consumptie van snacks en tussendoortjes tegen te gaan. Dat blijkt uit elf studies van de Universiteit van Waterloo (Canada). Het gaat om de dorsolaterale prefrontale cortex, een gebied dat betrokken is bij de bewuste regulering van het verlangen naar en de consumptie van calorierijke snacks. Als dit gebied onvoldoende gestimuleerd wordt, zijn mensen vatbaarder voor het hunkeren naar snacks en tussendoortjes.  Het stimuleren van het hersengebied is van invloed op het beloningscentrum in de hersenen en/of op de cognitieve controle die gedrag, emoties en gedachten mede bepalen. Door dit hersendeel te stimuleren aten mensen minder tussendoortjes met veel koolhydraten en vetten. Dit waren vaak zoete snacks, zoals gebakjes, koekjes, chocolade en frisdrank. De techniek verminderde de totale voedselopname echter niet. Het voordeel is dat je minder impulsief naar snacks grijpt en bewust kunt kiezen voor gezondere voedingsmiddelen.

 

 

 

 

http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/598503/snacken-tegengaan-door-hersendeel-te-stimuleren.html

 

 

Gepubliceerd op 16 jan. 2013

De relatie tussen beweging, gedrag en mentale gezondheid