www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 

Onderzoek.

maartoenveranderdedehelesituatie

(Citaat)

Sommige mensen zijn alleen verwonderd, wanneer er iets met hen gebeurt. ze maken zich niet druk om de oorzaken van die gebeurtenis te ontdekken. En dan vragen ze zich af waarom ze het toch altijd zo ongelukkig treffen.

Wilden hebben voor alles één en de zelfde reden. Ze schrijven alles toe aan de goede of de kwade geesten. Ze trachten de boze geesten te verjagen door woest lawaai en toverspreuken. Dan trachten ze de gunst van de goede geesten te winnen door offers te brengen. Dit is de hoofdoorzaak, waarom wilden wilden blijven. Ze onderzoeken nooit iets.

Tientallen volken geloven aan het noodlot. Ze zeggen: wat komen moet ,zal komen. Ze nemen alles, wat over hen komt, met gelatenheid aan. Ze geloven, dat ze niets anders zijn dan pionnen in het schaakspel, die verzet worden door een groten, onzichtbare Speler.

Om u de waarheid te zeggen, dit geloof in het noodlot is niets dan luiheid en domheid. Het is een excuus om mensen er van te weerhouden hun best te doen. Het is geen geloof, want Geloof moet tot daden aansporen. Het is louter een erg makkelijke weg om verantwoordelijkheid voor wat we doen, van ons af te schuiven

Ook in Nederland hebben we te veel fatalisten. Zij geven de schuld voor alles en nog wat aan de Regering. Of aan de vakverenigingen of aan de gouden standaard of aan de vrijhandel. Of aan iets anders dat ze niet bij machte zijn te veranderen.

Er zijn ook andere mensen die nooit onderzoeken, omdat ze niet willen leren. Dat zijn de betweters. Ze weten alles al, wat ze weten willen. Zij hebben blijkbaar kleine hersenen, die al volgepakt zijn.

Geluk hebben komt voor een groot deel op onderzoeken, wat u niet weet. Dat verklaart, waarom een klein aantal mensen vooruit komt in de wereld en waarom de meeste mensen blijven waar ze zijn. Het leven is kort en er is oneindig veel kennis te vergaren.

De man, die vraagt "waarom"is op weg om verborgen schatten te ontdekken. Hij is degeen, die door iedereen een boffer genoemd zal worden, als hij de schat ontdekt heeft.

Als iemand zegt: ik weet het niet" en dan gaat zitten, bestaat er geen hoop voor hem. Hij zit vast in een sleur. Hij zal daar blijven zitten en mopperen over zijn pech. Hij vindt, dat het geluk hem zoeken moet en naar hem toe moet komen. Hij komt niet op de idee, dat hij er op uit moet gaan, om het geluk te zoeken.

Een voorname deugd is nieuwsgierigheid. Die heeft menigeen op het pad gebracht, om een verborgen schat te vinden. Als iemand erg nieuwsgierig is , kunt u er zeker van zijn, dat hij heel wat zal vinden, dat hem ten goede zal komen.

Het leven is een soort kruiswoordraadsel. De meeste mensen kijken er naar met een half oog, Proberen hier en daar een paar gegevens en gooien het dan opzij. Ze kunnen niet beseffen, dat het een levensvreugde is, om iets te ontdekken, wat je niet weet.

Waarom zijn we allemaal zo geboeid door een detectiveroman? Omdat wij tenslotte allemaal willen weten, "wie het nu eigenlijk gedaan heeft". Iedereen wien het in zijn leven goed gaat, is min of meer een detective. Telkens, wanneer hij een verlies lijdt, zoekt hij uit waarom. Als er bij hem iets verkeerd gaat, wordt hij een detective en tracht achter de oorzaak te komen. Hier hebt u de reden voor buitengewone succes van menigeen.

Bron - Bewerking naar "Thirteen tips on luck" van H.N. Casson

Uitgave ("t loopt U mee!") uit 1938 door N.V Maandblad Succes - Den Haag