www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

Kenniscentrum OV.     2014-01-15 01:07:25

Bijlage 22 CAO openbaarvervoer

Behorend bij artikel 89A (kenniscentrum)

Kenniscentrum gezocht?

Volgens het CAO OV 2010 zou er een kenniscentrum worden opgericht ter bevordering van de veiligheid en gezondheid in het openbaar vervoer, een kenniscentrum dat financieel gekoppeld zou worden aan het OSV-fonds.

Het kenniscentrum zou specifieke sectorkennis ontwikkelen en borgen om werknemers in staat te stellen hun werkzaamheden gezond en veilig te verrichten, bv. de ergonomie van de buscabine en de chauffeursstoel, protocollen voor sociale veiligheid, alles natuurlijk binnen de normen van de Arbo-Wet.

Het kenniscentrum zou de informatie en instrumenten verzorgen die noodzakelijk zijn om de bedrijven in de sector in staat te stellen ook beleidsmatig hun verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werk te nemen, bv. d.m.v. een branche Risico Inventarisatie en Evaluatie en/of een arbocatalogus.Het kenniscentrum zou sectorbrede gegevens verzamelen die partijen in staat stellen de uitvoering van afspraken en de behaalde resultaten (effectiviteit) te monitoren.

Het bestuur van het kenniscentrum zou op voet van gelijkheid worden samen gesteld. Het kenniscentrum zou worden toegerust met een werkorganisatie, waarin de noodzakelijke expertise zou worden aangetrokken om de taakstelling te realiseren, inclusief een adequaat management. De grootte van het bestuur zou nader door partijen worden vastgesteld.

Het kenniscentrum zou worden gefinancierd door middel van een bijdrage vanuit het Organisatie -Scholings - en Vormingsfonds daartoe zou het kenniscentrum jaarlijks tijdig een begroting ter goedkeuring voor leggen aan het bestuur van dit fonds.  Het OSV fonds die de financiën zou regelen is het laatst gezien ter hoogte van Spui nr. 188 in Den Haag. In het pand van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Conclusie:  Al jaren mooie woorden over een kenniscentrum welke OV bedrijven in staat moet gaan stellen ook beleidsmatig hun verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werk te nemen, met andere woorden zolang het kenniscentrum ontbreekt zijn de OV ondernemers naar deze tekst niet in staat ook beleidsmatig hun verantwoordelijkheid te nemen voor veilig en gezond werk.

 

Op dit punt zijn de CAO partners (KNV, FNV, CNV) al vijf jaar in gebreken gebleven. Zowel de werkgevers als de bonden zijn na deze mooie afspraken in slaap gevallen. Natuurlijk zijn de verantwoordelijkheden van de werkgevers in het openbaar vervoer om goede arbeidsomstandigheden aan te bieden in deze niet verdwenen, de Arbowet blijft immers gewoon onverminderd van kracht. 

 

Bij eventuele problemen zwaaien alle partijen in eerste instantie met het CAO boekje en de meeste gesprekspartners vergeten de wettelijke bepalingen er naast te leggen, laag opgeleid en snel verward is er niemand van de laagbetaalde gesprekspartners die tegengas geeft want als het in het CAO staat zal het wel goed wezen. In het openbaar vervoer denken ze onterecht dat de CAO boven de wet staat.

 spui188

foto: Het betreffende pand waar de geldschieter van het kenniscentrum voor het laatst gezien zou zijn!   Spui 188 in Den Haag.

 

Als ze in bij het KNV al jaren hard nadenken hoe je een kenniscentrum opbouwt zou je denken dat daar vacatures uitstaan om experts in arbeidsomstandigheden aan te trekken. Op de vacaturesite van KNV staat doorlopend dat er op dit moment geen vacatures zijn bij het KNV.   Tja zo vind je ook niemand hé!