www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

Even kennismaken met het kenniscentrum openbaar vervoer.

Dit kenniscentrum probeert de structurele gezondheidsproblemen veroorzaakt door slechte arbeidsomstandigheden in het openbaar vervoer inzichtelijk te maken, hieronder vind je een plan van aanpak om de ziekmakende arbeidsomstandigheden in de sector weer aan wettelijke beschermende normen te laten voldoen. Het doen van voldoende onderzoek en de volgorde van de aanpak is net zo belangrijk als de handtekeningenlijst van medestanders.

Elke waarheid doorloopt 3 stadia. -  1.Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. - 2.Dan wordt ze hevig bestreden. - 3.Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen.
A.Schopenhauer (1788-1860)

Er is in 2013 een proces opgestart om binnen de richtlijnen van de grondwet het op de voorgeschreven manier aan te pakken. Eerst een aangetekende brief naar de werkgever, toen naar de OR, vervolgens een klacht ingediend bij de inspectie met +/- 125 handtekeningen.  De werkgever herkende zich er niet in en de OR heeft niet eens de moeite genomen inhoudelijk te antwoorden.

Onderzoek van inspectie SZW aug 2014 bevestigt mijn stelling en geef Connexxion een waarschuwing en de opdracht om binnen 6 maanden, orde op zaken te stellen.

Connexxion was ten tijde van het inspectie onderzoek net bezig met een in scene gezette RI&E ronde. Zeven maanden na de waarschuwing van de inspectie en de RI&E ronde is de rayoncommissie nog onwetend over de uitkomsten en verplichte aanpassingen die gedaan moeten worden om binnen de wettelijk richtlijnen van arbeidsbelasting te komen. Ook in de verslagen van de OR vind je niets terug van inspanningen die daar aan bij dragen, dat lijkt mij een wederom een poging van de werkgever niets te ondernemen om de arbeidsbelasting terug te brengen onder de grens. De Media blijkt niet warm te lopen om de Arbo-wet schending van Connexxion aan te pakken. De dagelijkse (beloonde) sluikreclame in de media houdt Connexxion waarschijnlijk door verkleving uit de wind.

DE NIEUWE MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN LICHAAMSTRILLINGEN is nu bekend gemaakt, daarin wordt duidelijk uitgelegd dat werkgevers in het OV beter na moeten gaan denken over de vermindering van de blootstelling aan lichaamstrillingen bij hun chauffeurs om rugklachten te voorkómen. Je kan het hier zelf nalezen.

Als je de cijfers in deze richtlijnen loslaat op de resultaten van het trillingsonderzoek van de Arbounie uit 2007 blijkt dat bij iedereen in Almere die vier keer per week gemiddeld 8 uur per dag in het openbaarvervoer op de gemeten voertuigen stuurt en rugklachten krijgt dat zeker aangemerkt moet worden als een beroepsziekte.  Meld dit aan je bedrijfsarts.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uit de richtlijnen xxx

 Beroepsziekte

Benoem aspecifieke lage rugklachten als gevolg van blootstelling aan lichaamstrillingen alsberoepsziekte bij blootstelling aan lichaamstrillingenvan meer dan1,15 m/s2(aw) of 21 m/s

1,75 (VDV) als dagelijks gemiddelde over een 8-urige werkdag

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vele werknemers in het openbaarvervoer zullen de auteurs dankbaar zijn,

prof. dr. C.T.J. (Carel) Hulshof, bedrijfsarts, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
dr. ir. H.H.E. (Huub) Oude Vrielink, onderzoeker arbeid en gezondheid
J. (Jan) Doornbusch, veiligheidskundige - arbeidsdeskundige
C.P.J. (Cees) Everaert, bedrijfsarts
drs. F. (Frank) Krause, ergonoom
E. (Ep) Marinus, arbeidshygiënist
M.D. (Max) Vermeij, arbeids- en organisatiedeskundige

Coördinatie en eindredactie
M. (Marian) Lebbink, stafmedewerker

Inspectie SZW erkent klachten werknemers Ambulance Amsterdam


Connexxion krijgt waarschuwing van Inspectie.
Brief Inspectie aan de OR 18-08-2014.
Meldingsbrief aan de Inspectie 27-05-2014. Antwoord Inspectie. gesprek 07-2014
Brief aan Kamer en Gem Almere  ++ 10-01-2014 Antwoord Kamer en Gem Almere ++
Brief aan Minister SZW 10-01-2014. Antwoord Minister SZW 20-05-2014.
Brief aan de OR Connexxion OV 11-09-2014.  Antwoord van OR Connexxion OV.
Brief aan Connexxion 26-06-2013. Antwoord Connexxion 15-07-2013.
Trillingen en schokken. Disclamer en fotorechten.

De OR Connexxion OV is als wettelijke aangewezen veldwachter, verantwoordelijk voor de toezicht op Arbo veiligheid bij Connexxion. Volgens de Wet op de OndernemingsRaden, een van de belangrijkste pijlers van hun functionele aanwezigheid als medezeggenschapsorgaan. In een mogelijk geval van ondeskundigheid op het gebied van Arbo hebben ze ruime gelegenheid zich te informeren of om deze deskundigheid in te kopen. Het in gebreke zijn van de werkgever op Arbo gebied, geen geldige RI&E, (door Inspectie SZW bewezen) en het nog niet geïmplementeerd hebben van een trilmeting in die RI&E is dus alleen mogelijk met medewerking van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.

De OR Connexxion OV heeft buiten de regels van het CAO OV om, toch zijn instemming verleent om de verzuimbegeleiding te scheiden van het arbeidkundig onderzoek naar arbeidsomstandigheden ten behoeve van de RI&E. Zo heeft deze OR regelgeving van de CAO op verzoek van de werkgever omzeild om tegenwerking te verlenen aan waarheidsvinding, namelijk, oorzaak en gevolg van de slechte arbeidsomstandigheden bij Connexxion inzichtelijk bewijsbaar te maken.

Het dictatoriale dagelijks bewind heeft door de Almeerse RC bewust verkeerd te informeren de plaatselijke medezeggenschap gecastreerd. In de vergaderingen zijn ingebrachte plaatselijke problemen van de werkvloer voordurend gebagatelliseerd en bij conflicten is op voorhand voor de werkgever gekozen. Waardoor de OR besloten heeft (ze konden immers niet anders) de gestelde vragen in dit onderzoek niet te beantwoorden. Op een paar bikkels na kunnen die loverboys maar beter gewoon weer achter het stuur.

Voor het onderzoek konden we in Almere niet vermoeden dat er naar aanleiding van het onderzoek vragen zouden opborrelen over de integriteit en/of criminele insteek van bestuurders, beleidsmakers en enkele ORleden. De zaak is op zich niet echt moeilijk maar door het specifieke doolhof van verborgen regelgeving en wetskennis lastig uit te pluizen. Deze zaak is zo complex dat je niets mag uitbesteden aan mensen die niet op de hoogte zijn van alle regels.

De wettelijke randvoorwaarden werken ook al niet mee. Zo is het niet mogelijk om als Connexxion werknemer de hele sector aan te klagen. Terwijl de oorsprong van het delict in de sector geregisseerd onder de vleugels van het KNV via kartelvorming is ontstaan, dient elke vervoerder door een eigen werknemer verantwoordelijk te worden gesteld. Het goed afgeschermde financieel voordeel van de slechte arbeidsomstandigheden in het openbaar vervoer is zowel voor als na de verkoop aan Transdev geheel ten bate van de Haagse beleidsmedewerkers achter KNV.

Door het verplicht zo goedkoop mogelijk aanbieden van personenvervoer binnen de aanbesteding gaat het grootste financiële voordeel van de slechte arbeidsomstandigheden naar Den Haag. Daar de concurrentie in de sector de zelfde slechte arbeidsomstandigheden aanbied zal deze strijd gewonnen worden door het ophogen van de tijdsdruk, inkrimpen van rijtijden en het wegfilteren van elke seconde waar de bus niet in beweging is. De aanbesteding was als eerste bedoeld om de vervoerplicht van de overheid te elimineren om het ontbussen van de onrendabele gebieden mogelijk te maken.

De grootste veroorzaker van de slechte arbeidsomstandigheden zijn de trillingen en schokken op het bus door onvoldoende schokdemping op de werkplek. De lagevloer eisen die de overheid onder leiding van de toenmalige  staatssecretaris van verkeer en waterstaat Neelie Smit Kroes rond 1982 aan de voertuigen stelde maakt het bijna onmogelijk bestuurders en passagiers voldoende tegen schokken en trillingen te beschermen.

Door bewust niets te doen aan de ziekmakende arbeidsomstandigheden waar werknemers na lange duur onherstelbare lichamelijke schade door oplopen maakt CXX zich wettelijk schuldig aan mishandeling. Werknemers van CXX dienen zich bij onherstelbare lichamelijke problemen te wenden tot de plaatselijke Officier van Justitie voor aangifte.

Door de verkoop van CXX in 2007 aan de Fransen begaat de raad van bestuur stom genoeg een economisch delict. De positieve jaarcijfers zijn immers enkel tot stand gekomen door middel van de overtreding van de Arbo-wet. Als CXX zich aan de Arbo-wet had gehouden waren de personele kosten bijna het dubbele geweest. Dat is een gevalletje voor de FIOD.

Velen zullen het niet willen geloven of begrijpen, maar leuker kan ik het niet maken.

Almere 21-11-2014

SIKOSS