www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 

De Wolf,de Geit en de Kool.

Wolf Geit Kool

Dit verhaal komt overeen met het vraagstuk hoe boer Witte een Wolf, een Geit en een Kool allemaal over een sloot zet zonder dat ze elkaar op vreten.

Door het tekenen van een intentieverklaring is de OR akkoord gaan met het voorstel van de Wolf om de RI&E door een andere arbodienst te laten doen dan welke voor de verzuimdienst wordt gebruikt. De intentieverklaring geeft de werkgever tegen de regels van de Wet en CAO in de mogelijkheid scheiding te maken tussen de registratie van veel voorkomende kwalen bij buschauffeurs en het wettelijk verplicht arbeidskundig onderzoek naar arbeidsgerelateerde gezondheidskwalen in het bedrijf, de RI&E.

Ook gaan ze akkoord met het voorstel om Schouten & Nelissen te betrekken bij het samenstellen van de CXX gezondheidsmonitor. De CGM vragenlijst die leidend moet worden in de speurtocht naar arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten in het openbaar vervoer en alle andere onderzoeken overbodig moet maken. In dertien vragen naar een transparant overzicht van arbeidsgerelateerde aandoeningen bij buschauffeurs. Gezien het eindresultaat, duidelijk een taak die buiten de expertise valt van S&N. S&N is ISO 9001 gecertificeerd wat wil zeggen dat ze kwaliteitsmanagement leveren en goed print papier gebruiken.

Onderzoek moet aantonen of niet alleen de naam boven het summier knullig in elkaar geflanst vragenlijstje doelt op de samenwerking. De door Cxx gedicteerde vragenlijsten worden door CXX/(S&N) gebruikt voor het samenstellen van een Dashboard overall rapportage die uiteindelijk sturend zou moeten zijn voor de verdiepende onderzoeken in de RI&E. Hoewel vijf thema's ( Werkdruk, Afwisseling, Vrijheid in werk, Ontwikkelingsmogelijkheden en feedback) niet zijn mee genomen in de rayon rapportages zijn er in de overall rapportage op die thema's wel cijfers tot stand gekomen. Waar komen die cijfers vandaan? Het ontbreken van een vraag over rugklachten samen met dat de vraag over nek,schouder en arm klachten niet door buschauffeurs ingevuld mag worden verteld dat de zoektocht naar arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten hier al stopt voordat hij begonnen is.

De Geit. De arbodienst die de verzuimregistratie bijhoud, gebruikt een waslijst aan termen om kwalen te omschrijven waardoor er een mistig beeld ontstaat over arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Uit de geschiedenis (2009) weten we dat dit soort precaire lijsten niet zomaar gedeeld wordt met andere arbodiensten (privacy). Even voor een periodiek geneeskundig onderzoek bij de verzuimdienst, krijgen medewerkers de tijd om vrijwillig en anoniem de tijd om de karige CXX gezondheidsmonitor in te vullen, (met een onbekende S&N als briefhoofd en geen idee of gelegenheid om de afkomst te controleren) De vragenlijst krijgt door de gelijktijdigheid met een PMO plotseling maar onterecht een medisch tintje. Onterecht: de lijst zou immers in een gelegenheidssamenwerkingsverband CXX/(S&N) in zwarte pakken tot stand zijn gekomen waar zover we dat weten geen enkele medische kennis bij gebruikt is. De arbodienst geeft de ingevulde vragenlijsten zonder medisch tintje weer terug aan een klerk bij CXX/(S&N) voor verwerking in een rayon dashboard en het overall dashboard en heeft er geen verantwoordelijkheid over of bemoeienis meer mee.

De Kool - Arbodienst die de RI&E uitvoert gaat theoretisch dus zonder lijst met veel voorkomende klachten van buschauffeurs van start. Als een onbevangen kind is deze eenzijdige kerndeskundige dus ook door het bedrijf gevlogen onder leiding van rayonmanagers zonder echt contact met werknemers. Een eerder onderzoek (Arbo-Unie 2008) naar trillingen bij buschauffeurs vond hij in een mondeling contact zonder opgave van redenen achterhaald. Dat hij dit verouderd trillingsonderzoek toe zou voegen als document in de nieuwe RI&E was dus een verrassing. De adviezen uit dit belastend trillingsonderzoek heeft geen invloed gehad in de RI&E CXX 2015. De CGM die leidend geweest zou moeten zijn voor de RI&E 2014 is na afronding van de RI&E in 2015 pas op tafel gekomen, een goed voorbeeld van tijdmanagement en georganiseerde pech. De CGM op zich, een wel heel onkundig, onvolledig en karig uitgevoerd gestuurd onderzoekje voor de zekerheid toch na het afronden van de RI&E op tafel leggen zodat eventueel commentaar op het zorgvuldig gemanipuleerde CGM in elk geval geen invloed meer kan hebben op de zorgvuldig gemanipuleerde RI&E.

 

De CXX gezondheidsmonitor wordt vrijwillig ingevuld bij een 4 jaarlijks gezondheidsonderzoek. Vrijwillig, toezicht ontbreekt of een ingevuld formulier met te veel gezondheidsklachten ook deel uit kan maken van het geheel, lijkt een mooi voorbeeld van oplichting door gegoochel met cijfers en het stellen van de verkeerde vragen aan de verkeerde personen. Niemand kan achterhalen waar de cijfers vandaan komen die gebruikt zijn, niemand kan achterhalen wie wat heeft ingevuld en waarom. Niemand draagt er wettelijke verantwoordelijkheid voor. Een vreemde naam boven een knullig nep onderzoekje die als er een FIOD onderzoeker op wordt losgelaten nergens vanaf weet. De Wolf, Geit en de Kool staan wel aan de overkant maar niemand weet meer hoe.

 

Een RI&E 2015 voor de veiligheid in een concept-PDF en alles op safe, niets aan de hand en overal veilig. De vuilnisbakken in de kantines hebben geen deksel, en de waterkoker en de magnetron zijn niet gekeurd. Zo'n RI&E die elke werkgever graag ziet. Een droom die uitkomt, als een lot uit de loterij, voor deze werkgever in elk geval.  Voor de werknemer een deceptie, ondanks de voor deze bedrijfstak vele waarschuwingen in wetenschappelijke rapporten weer geen verband gelegd tussen de arbeid en de gezondheidsklachten.  Klik hier.

De opmerkingen van de Sikoss onderzoekers staan er onder, Hoewel de arbeidsrisico's wel worden genoemd is er expres geen onderzoek naar gedaan. De gebruikte MEDIBUS RI&E methodiek door de ArboUnie bij de RI&E is niets anders dan een door het KNV gedicteerd verhaaltje om risico's niet op te sporen. Deze RI&E vragenlijst is natuurlijk nog nooit erkend geweest ook, daar zijn ze al jarenlang vaag druk mee bezig.

Het hele MEDIBUS verhaal komt uit Den Haag, van de vage stichting bedrijfsgezondheidszorg voor het besloten busvervoer. Uit een van de achterkamertjes van het KNV op Spui 188. De Medibuspas komt ook uit die koker. Om invloed te hebben op de wettelijke keuring van het CBR selecteert Medibus een aantal keuringsartsen die meewerken aan hun eisenpakket. Medibus dicteert graag alle wettelijke gezondheidsaangelegenheden rond busvervoer, om zowel de keuringen als de onderzoeken naar arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten naar hun hand te zetten.  Iedereen kan een stichting op richten en deze voor tegengestelde doeleinden gebruiken dan de naam doet vermoeden. Vanaf de overheid is er alleen controle op het financiĆ«le gedeelte van een stichting. Tot op vandaag heeft Medibus zijn echte taak, het frustreren van gericht onderzoek naar arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten in het busvervoer naar tevredenheid van de stichting oprichters volbracht.  

De website www.medibus.nl is ter ziele.

Vage praatjes die suggestief berichten dat ze er druk mee bezig zijn. Het bestuur van Stichting FSO is al jaren bezig om de nog nooit erkende branche RI&E voor het besloten busvervoer weer helemaal te herzien. De huidige RI&E (ook wel bekend onder de naam RI&E Medibus) is nooit actueel of erkend geweest. Begin 2016 verwachten ze een actuele branchespecifieke RI&E te kunnen opleveren.

 

Het Hocus Pocus CGM.

 

De naam van S&N boven deze CGM is er waarschijnlijk als afleiding boven gezet. S&N houdt zich vast niet bezig met dit soort onderzoeken. Ze zijn er ook niet voor gecertificeerd en de inhoud is zo knullig uitgevoerd dat dit niet te combineren is met de vakkundige uitstraling van S&N op hun site.

Een rayon gezondheidsmonitor met antwoorden van wie niemand weet wie ze gegeven heeft op vragen waarvan niemand weet wie ze gesteld heeft. Klik hier.

Een overall dashboard met cijfers en antwoorden van wie niemand weet wie ze gegeven heeft op vragen waarvan niemand weet wie ze gesteld heeft met rapportcijfers waarvan alleen Joost weet waar ze vandaan komen. Klik hier. Diverse cijfers zijn niet uit de rayon vragen lijsten gekomen omdat die vragen over werkdruk, afwisseling, vrijheid in werk, ontwikkelingsmogelijkheden, feedback helemaal niet gesteld zijn.

 

Als een dief in de nacht op een stick door de brievenbus geslopen. 

Bedankt voor de stick..

Waar onderzoekers bij Sikoss zich het meest aan ergeren is de schaamteloosheid waarmee CXX een flut onderzoekje ontwikkeld heeft op zoek naar arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen bij haar werknemers. Het lijkt er op dat CXX helemaal niet wil onderzoeken waar die hoge verzuimcijfers vandaan komen, want als je er niet over hoeft te praten dan hoef je ook niets op te lossen. Het blijft goedkoper om alle ellende onder tafel te kletsen en werknemers over de schutting te kieperen.

Twee voorbeelden van gezondheidsmonitoren waarin ze wel onderzoeken.

Staphorst wilde wel van alles weten van zijn inwoners. Om in te spelen op de verandering in de samenleving. Zo'n voorbeeld van een gezondheidsmonitor pluk je zo van het internet. Dat onderzoek zou nog aangevuld kunnen worden met de vraag of ze al naar een flatscreen tv kijken, voor de rest voldoet het aan alles. Klik hier.

Het TNO heeft ook een hoop ervaring in soortgelijke onderzoeken en S&N helemaal niets. Klik hier.

 

2011 cs lijn1 3