www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

De Cxx Lifestyle,

Bron: wikipedia

De marketingterm lifestyle is ontleend aan het Engels. In het Engels betekent het simpelweg de kenmerkende manier van leven van een individu, groep of (sub)cultuur. In die neutrale betekenis vertaalt men het in het Nederlands doorgaans met levensstijl of levenswijze.

Lifestyle of levensstijl betreft dus vooral uiterlijkheden, maar het is onder de steeds zwaarder wordende druk van de markt en de commercie, en het gebrek aan goed taalonderwijs in hoog tempo het oorspronkelijke begrip levenswijze aan het verdringen.

De uiterlijk waarneembare manier van leven van mensen, datgene wat duidelijk waarneembaar is voor anderen, kan diep verankerd zijn in een onderliggende religie of een andere ideologie of levensbeschouwing; men spreekt dan eerder van levenswijze dan van leef- of levensstijl. Levensstijl, lifestyle suggereert een oppervlakkiger subcultuur waar men makkelijk door uiterlijk gedrag en kleding bij kan horen: een werkomgeving, woonomgeving, een vrijetijdsbesteding.

Uiteindelijk wordt, bijvoorbeeld door reclame of sponsoring, geprobeerd om bepaalde zaken te verbinden, om bepaalde kenmerken te associëren met een bepaalde lifestyle. Zo heeft directeur P.P Witte in 2012 bij Nieuwsuur verklaart dat bij Cxx chauffeurs met duidelijk overgewicht te veel verzuimen en uiteindelijk vroegtijdig arbeidsongeschikt geraken, hij vond het de verantwoordelijkheid van de chauffeurs zelf, dat ze er voor moeten zorgen dat ze inzetbaar blijven.

Overgewicht in het openbaar vervoer,

In de eerste week van Oktober 2016 heeft een team medewerkers van Sikoss een Europese onderzoek opgestart onder buschauffeurs in Aken (Duitsland). En ook daar is bij negen van de tien chauffeur overgewicht geconstateerd. Omdat die negen met overgewicht allemaal werkten is in Aken overgewicht in Aken geen duidelijke oorzaak voor verzuim op zich. Anders waren ze niet allemaal aan het werk. Dat er negen van de tien duidelijk overgewicht vertonen heeft statistische gezien het meest te maken met hun subcultuur, hun werkomgeving, hun woonomgeving en hun vrijetijdsbesteding als buschauffeur.

Vrijheid
Er zijn weinig beroepen waar zoveel verkeerde aannames aan vast kleven dan over het het beroep van buschauffeur, potentiële buschauffeurs associëren het met vrijheid en werkgevers noemen in personeelsadvertenties het voordeel om vrij te zijn op momenten dat anderen moeten werken. In de praktijk blijken die apen uit de mouw te komen omdat chauffeurs dat zelf heel anders gaan ervaren, om vrij te zijn als anderen werken moet de buschauffeur werken of slapen als anderen vrij zijn of feestvieren. Tijdens de dienst staat elke seconde vast, wat er waar en wat moet worden gedaan. In de afgelopen jaren is het werk als buschauffeur door bezuinigingen flink onder druk komen te staan.
Flexibel
Bij het woord flexibel werken als buschauffeur denken mensen dat buschauffeurs een grote mate van vrijheid kennen in de momenten dat ze willen werken. Dat is ietswat bezijden de waarheid. Een moderne flexibele buschauffeur van nu is eigenlijk een ouderwetse dagloner die elke dag van de week zijn persoonlijke planning ondergeschikt maakt aan die van de werkgever. Zonder zekerheid op een fatsoenlijk maandloon elke dag vast thuis naast de telefoon reserve zitten om flexibel donderdag zes uur van 14.32 tot 20.32 te mogen werken en vrijdag een dienst 8.45 uur van 7.32 tot 16.17.
 
Verantwoordelijkheid.
De grote mate van verantwoordelijkheid die door de maatschappij aan het vak worden opgehangen staat helemaal los van de werkelijke mogelijkheden deze verantwoordelijkheid ook fatsoenlijk te kunnen dragen.
Een fatsoenlijke opleiding ontbreekt, begeleiding, inspraak of werkoverleg is er alleen op papier en ook  informatie wordt onthouden. Tijdgebrek en stress ondermijnt elke te nemen beslissing te veel om daar later verantwoordelijkheid over af te moeten leggen. Zowel werkgevers als klanten behandelen je meer als een kop van jut en schofferen je dagelijks. Ontslag op staande voet dreigt als je een achterlijke huisregel overtreed of voor je zelf opkomt. In het kader dat werkgevers al jaren zelf alle verantwoordelijkheid op alle fronten afschuiven willen ze chauffeurs nu ook zelf verantwoordelijk stellen voor hun duurzame inzetbaarheid.
Zonder inspraak te hebben over hun eigen arbeidsomstandigheden, zonder opleiding en zonder de juiste informatie toch door werkgevers verantwoordelijk worden gesteld over hun eigen gezondheid en duurzame inzetbaarheid is op zijn zachts gezegd verdacht. Kan iemand wel verantwoordelijk worden gesteld over de smaak van een taart als die iemand geen invloed heeft op de ingrediënten. Volgens de werkgevers in het openbaar vervoer dus wel.
       

Wat Connexxion directeur P.P Witte onbedoeld aan het grote publiek als boodschap ventileert is dat buschauffeurs een groot risico lopen op overgewicht en arbeidsongeschiktheid. Heftige woorden van de directeur van één van de vijftig grootste werkgevers van Nederland dat hij de specifieke Connexxion lifestyle verbind met overgewicht en arbeidsongeschiktheid. Of dat overgewicht door de arbeidsongeschiktheid komt of de arbeidsongeschiktheid door overgewicht is niet onderzocht, ook niet onderzocht is of beide door het zelfde probleem worden veroorzaakt. Vast staat dat Koos Alberts door een ongeval eerst arbeidsongeschikt is geraakt en daarna pas overgewicht heeft gekregen.

In Drenthe waren veel fietspaden verhard met restafval uit de asbest verwerkende industrie Als je lange tijd aan zo'n asbestfietspad in Drenthe woonde is de kans dat je daar asbestkanker van krijgt aannemelijk, zo is het ook aannemelijk dat als je al lang in Zwanenburg onder de aanvliegroute van Schiphol woont overlijd aan longkanker. Net zo aannemelijk is het dus dat je als buschauffeur niet lang en gezond kan genieten van je pensioen, als je het geluk kent niet vroegtijdig getroffen te worden door een slopende ziekte hou je tot het einde der dagen last van je nek en onderrug.    

 

Leefomgeving

Bron: https://www.nlbewustgezond.nl/mentaal/creeer-de-omgeving/

De oorzaak van een ongezonde leefstijl is vaak een ongezonde leefomgeving. Dat betekent dat een verbetering van de leefomgeving een noodzakelijke voorwaarde is om tot verbetering van de leefstijl te komen. Welke innovatieve toepassingen zijn inzetbaar om duurzame gedragsverandering bij mensen met een ongezonde leefstijl te bevorderen? Hoe kunnen we de leefomgeving zo inrichten dat mensen worden verleid tot gezonde keuzes?

Veranderingen doorvoeren hebben vaak een draagvlak nodig. Jij wilt graag gezonder en fitter worden en je gewoontes daarop aanpassen, maar je omgeving zit daar niet op te wachten. Informeer ze over je motieven en betrek ze bij je proces. Je kunt het proces ook samen met iemand doen. Dan heb je steun aan elkaar. Luister in ieder geval niet naar mensen die zeggen dat het niet kan, of dat het niet reëel is, wat je wilt. 

Creëer de omgeving door erover te praten

Wanneer jij je levensstijl wil veranderen, heeft dat invloed op je directe omgeving. Jij verandert plotseling een aantal gewoontes en hierop reageert je omgeving automatisch. Je partner, je gezin, familie, vrienden en collega’s zien je opeens andere keuzes maken in voedingsmiddelen en in beweging. Zij zullen hoe dan ook op een bepaalde manier reageren op jou verandering. Maak ze deelgenoot van je doel en vraag hun steun. Vertel ze waarom je deze weg bewandelt.