www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

Bedrijfsongevallen.

In de praktijk blijkt het razend moeilijk om de gevolgen van een bedrijfsongeval bij een OV werkgever te claimen, ondanks een directe melding met gevolg voor de dienstuitvoer en een transport naar het ziekenhuis waar het slachtoffer is geschouwd en behandelt blijkt dat het verhaal niet terug te vinden is in de dagrapporten. Het ongeval is niet als ongeval geregistreerd, de verzekering van de werkgever stelt dat niemand het heeft zien gebeuren en dat er dan ook geen aansprakelijkheid wordt geaccepteerd. Zelfs als iemand tijdens werktijd wordt aangereden en aan de gevolgen daarvan overlijd vind de verzekering dat geen reden om tot uitkeren van een schadevergoeding over te gaan. De ongevallen verzekering die CXX heeft afgesloten dekt soortgelijk risico gevallen niet af. CXX noteert bij de meeste ongevallen dat de werknemer niet zorgvuldig heeft gehandeld of niet heeft uitgekeken en dus niet aansprakelijk is voor de schade.

Leidinggevenden bleken in Almere in opdracht van de werkgever Oost-Indisch blind. Bewijsvoering wordt tegengewerkt door het digitale logboek vanaf die dag te schonen. CXX doet hier voorkomen alsof alle ongevallen tijdens werktijd onder de huis tuin en keukenongevallen vallen  

4.9 Huis-, tuin- en keukenongevallen. Uit de nu volgende jurisprudentie zal blijken dat de claims van werknemers bij ongevallen, waarbij geen specifieke Arbo normen zijn overtreden en die tot huis-, tuin- en keukensituaties gerekend kunnen worden, minder succesvol zijn. Risico analyses worden in het openbaar vervoer almaar uitgesteld of onrealistische gebagatelliseerd.   

 

Blz 24 uit een Masterscriptie Arbeidsrecht

De aansprakelijkheid van de werkgever voor letsel door arbeidsongevallen.